Belangstellenden welkom bij aubade Prins Mauritsschool

Foto: Rensje Vos

Vrijdagmorgen 21 april van half tien tot tien uur wordt op de Prins Mauritsschool een aubade gehouden ter gelegenheid van Koningsdag, die dit jaar in de vakantie valt.

Naast het Wilhelmus worden nog een aantal Vaderlandse liederen ten gehore gebracht, zulks begeleid door een aantal muzikale leerlingen. (Groot)vaders en -moeders, en allen die heimwee hebben naar het ‘Drievoudig Snoer’ zijn van harte welkom om met de schoolkinderen in te stemmen, en Zijne Majesteit een zegenbede toe te zingen.

Lees ook:

Reacties