Speech Jan Carlo Bos bij opening nieuwe accomodatie

Foto: HaHo Productions

Hier volgt de integrale tekst van de speech Jan Carlo Bos: Geachte aanwezigen, afgelopen woensdag zijn de eerste regels van het refrein van het Rouveens volkslied op de wand boven de bar aangebracht.

‘Van Dekkersland, tut aan de Lichtmis, van het Spoor tot aan De Sluus, ligt ‘t land van ‘t mooi Roevène en doar veule wej oos thuus’. Menigeen heeft dit lied op verschillende feesten gezongen. De dichter of auteur van dit volkslied is Jan Kruidhof, destijds theologiestudent en tegenwoordig predikant schreef dit lied in 1972 ter gelegenheid van de bruiloft van zijn zus.

En dames en heren, midden in dat land van ‘mooi Roevéne waor weej oos thuus vuult, ligt dit prachtig sportpark. Dit sportpark dat in de afgelopen vier jaar een totale metamorfose heeft ondergaan; nieuwe kunstgrasvelden, nieuwe accommodatie en nieuw ingerichte buitenruimte. Ruim twee jaar geleden zijn de kunstgrasvelden geopend door wethouder Bert Krale en Jans Keizer. Jans, oud voorzitter van onze vereniging, destijds ernstig ziek is een paar maanden later overleden. Vanmorgen kregen wij een briefje overhandigd van Jans’ vrouw Alie met daarop de volgende handgeschreven tekst van Jans: Geacht bestuur SC Rouveen, hierbij willen jullie heel hartelijk bedanken voor de prachtige dag bij de opening van het kunstgrasveld. Geweldig georganiseerd. Ik vond het een eer om mede de openingshandeling te mogen doen en heb dit zeer op prijs gesteld. Dank daarvoor. Het was een dag met een gouden randje voor ons, Jans en Alie.

Na de kunstgrasvelden is  de accommodatie gerealiseerd en de buitenruimte opnieuw ingericht. Ook een prachtige voorziening voor ons dorp. En wat zijn we er blij mee, maar ook ongelofelijk trots op. Een voorziening die wordt gebruikt door Rouveense verenigingen en instanties. Voor vergaderingen van onze buurtvereniging en dorpsraad, als startlocatie voor de wandelvierdaagse en Munnikenslagloop. Maar uiteraard is dit sportpark het thuishonk van Sportclub Rouveen.  En ik vind het persoonlijk een grote eer en voorrecht om vanavond, als voorzitter van deze club, in het bijzijn van zoveel leden, sponsoren, bestuursleden, buren, collegeleden, raadsleden en andere belangstellenden in deze accommodatie deze speech te mogen houden.

Afgelopen jaar bestonden we 45 jaar. En waar we in 1971 nog begonnen in een oergezellige keet, kwam daar eind jaren zeventig een stenen accommodatie voor in de plaats. De foto’s in de hoek van deze kantine getuigen nog van deze periode. Maar na intensief gebruik en de nodige uitbreidingen, was ook deze gezellige accommodatie afgeschreven. En nu staan we hier. In een gloednieuwe accommodatie met alles erop en eraan, prachtig mooie sportvelden en een strakke buitenruimte. Hier kunnen we met trots onze verenigingsactiviteiten uitvoeren en onze tegenstanders waardig ontvangen. Ergens in een krant kreeg onze accommodatie al het predicaat ‘het mooiste sportpark in de wijde omgeving’. Een prachtig mooie titel, waar we natuurlijk erg trots op zijn.

En ja, dames en heren, dan ook breekt de tijd aan om mensen te bedanken. Maar dat doe ik met vreugde en beetje verdriet. De vreugde is natuurlijk duidelijk, voor al het werk wat ze voor ons allemaal hebben gedaan. Maar persoonlijk ook met een beetje verdriet. U mag het best weten. Het traject is afgerond. En vanuit die intensieve samenwerkingen zijn waardevolle contacten en vriendschappen ontstaan.

Afgelopen vrijdagavond heeft de nieuwbouwcommissie van onze vereniging haar laatste vergadering gehad. Onze voorzitter Roelof Huisman (trouwens deze week net weer opa geworden, Roelof en Klazien gefeliciteerd namens ons allen) nam kort het woord en hij vertelde dat hij het nieuwbouwtraject, wat soms best intensief was, als heel plezierig had ervaren. Je steekt er veel energie in, maar je krijgt er ook veel energie van. Prachtig verwoord. En vanaf deze plaats willen wij  je ontzettend bedanken voor al het werk wat je als voorzitter van de nieuwbouw-commissie hebt betekend. Persoonlijk wil ik je ook bedanken; je bent één van de waardevolle contacten en vriendschappen. Na afloop van mijn speech wil je graag zelf de overige leden van onze nieuwbouwcommissie bedanken, het woord is straks aan jou.

Namens het bestuur en de leden wil ik graag alle leden en vrijwilligers heel erg bedanken voor hun inzet. Op welke manier dan ook; groot of klein, op de voorgrond of wat meer achter de schermen. We kunnen jullie niet allemaal persoonlijk benoemen en bedanken. En als je beseft wat er allemaal voor werk, door iedereen is verzet; je wordt er stil van: allemaal vrijwillig, maar met een grote liefde voor onze club!

Geert van De Witte BV. Ik mag nu wel een beetje reclame maken toch? Man, wat heb jij een prachtig gebouw gerealiseerd. En wat hebben we samen een goed traject doorlopen. Tuurlijk, er waren zaken die de nodige aandacht hebben gehad, maar altijd oplossingsgericht en bereid om samen te werken. Ook al je onderaannemers, waarbij ik speciaal ook even Lok en R&S Techniek noem, ook grote hulde aan jullie! Puik werk! Ook een dankwoord aan Cor Hoorn. Altijd de jongens achter de broek aanzitten, zorgen dat alles in orde komt! Bedankt! De firma Engel bedankt voor de buiteninrichting. Vijf weken voor de kerstvakantie kwam er een planning: de buiteninrichting is voor de kerstvakantie afgerond. En hoewel we ons afvroegen, gaat dat lukken: ja hoor, op 23 december werden de laatste zaken ingericht. Bedankt! En, hoewel we de kunstgrasvelden al eerder hebben geopend, willen we hen toch niet ongenoemd laten: Kybys, Sander Akkerman, en Anthea, Jeroen Moes, heel erg bedankt!

Ja dames en heren, u hebt hem zojuist al even gehoord, de architect Hans van den Dobbelsteen. Je weet wel; die architect met die moeilijke naam Leijh, Kappelhof, Seckel en Van den Dobbelsteen. Maar gelukkig werkten er ook gewoon een Ronald en Chester. Jammer genoeg konden de heren vanavond niet aanwezig zijn. We hebben de samenwerking met jullie als heel erg plezierig ervaren. Maar ook jullie bereidheid om mee te denken in onze keuzes voor de inrichting.

Geachte aanwezigen, in de afgelopen jaren hebben we heel wat kopjes koffie gedronken op het gemeentehuis en daarbij vele gesprekken gevoerd met Jacco Hulst en Bea van den Brink. Heel veel e-mailberichten en WhatsApp-berichten zijn in de afgelopen jaren over een weer gestuurd, veel telefoontjes zijn er gepleegd. Af en toe moesten we onze frustratie kwijt, maar soms moesten we ook met een schaamrood op de kaken even langskomen. Als vereniging kijken we terug op een leuke, constructieve en prettige samenwerking! Het mag gezegd worden! Dank voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan! Ook Gerrit Overweg, als het gaat om de financiële zaken en overeenkomsten, Bob Boer als het over de natuur- en kunstgrasvelden gaat en Ronald Voerman, als betrokkene bij de inrichting van de buitenruimte, allemaal dank voor jullie inzet en bijdrage. Wij hebben het gewaardeerd.

Tot slot, dames en heren, willen wij het college van B&W en de gemeenteraad van Staphorst bedanken voor jullie bereidheid en besluitvorming om te komen tot deze nieuwbouw voor Sportclub Rouveen. En u mag het best weten: we zeggen het vaak tegen bezoekers of belangstellenden. Het duurt soms lang voordat een bepaald besluit genomen is, maar als eenmaal het besluit genomen is, dan wordt er ook iets goeds neergezet. Zie hier het voorbeeld. Chapeaux!  Namens ons allen bedankt!

Geachte aanwezigen, ik ga mijn speech op deze historische avond afronden. En ik kom even terug op ons volkslied. Onder het refrein staan de vier ‘windstreken’ van het dorp Rouveen. En voor de onbekenden leg ik het even uit: Oostert is richting Staphorst, Westert is richting de Lichtmis, als je ‘noar boavm goat’ ga je richting Nieuwleusen en wanneer van ‘buut’n komt’ dan kom je vanuit de richting van Hasselt / Zwartsluis.

Maar nu, dames en heren, kwam ik er onlangs achter dat er nog een Rouveense term is, die ik persoonlijke niet kende en u vandaag ook niet wil onthouden. Want als je ‘boav’m’  of ‘buut’n’ bent en je gaat ‘binderuut’ dan ga je – vrij vertaald – richting de Diek, naar de dorpskern. En laten we vanaf heden het nu maar zo zeggen, midden of centraal in dat ‘binderuut’ ligt dit mooie nieuwe sportpark van Rouveen. En doar veule weej oos thuus!

Lees ook:

Dossier: