Goed bezochte thema-avond over het aannemen van Jezus

Vrijdag 10 februari was er in de Pieter Zandt in Staphorst een avond over het aannemen van Jezus met evangelist J.W.N. (Jan) van Dooijeweert. Mensen uit allerlei kerken waren aanwezig om samen na te denken over het thema ‘Jezus aannemen, kan dat?’.

Jan van Dooijeweert kijkt zelf ook terug op een mooie avond: “Er was een geweldige aandacht voor de studie. Bijzonder vonden wij het dat burgemeester Segers ons kwam groeten. Door ambtelijke verplichtingen kon hij de hele avond niet blijven. Verder was er nog een predikant en enkele leden van de kerkenraad van een gemeente in Staphorst. We verblijden ons als we deze dingen ervaren. Ons werk is er niet op gericht om ‘een kerk naast de kerk’ te bouwen, maar juist om de band met je kerk te versterken.”

Jan en Nellie van Dooijeweert zijn inmiddels 44 jaar actief in het evangelisatiewerk. De laatste zeventien jaar als toerusters van voorgangers in Peru. Nellie vertelde aan het begin van de avond wat over het evangelisatiewerk in Peru. Nu ze op leeftijd zijn, willen ze graag hun werk voortzetten in Nederland door jongeren te helpen bij de vele vragen rond het christelijk geloof. Jan hield vervolgens een lezing over het thema aan de hand van Johannes 1: 1-12.

Na de pauze kon iedereen vragen stellen over het onderwerp, waar veel gebruik van werd gemaakt. De organisatie kijkt terug op een goede avond met een mooie en diverse opkomst. De opzet was om eenmalig een thema-avond te organiseren over dit onderwerp, maar er komen veel positieve reacties en vragen of er een vervolg komt. De organisatie denkt er over na om een vervolg te geven aan deze avond.

Lees ook: