Opnieuw lokale interkerkelijke thema-avond: het gebed

Foto: Kjersti Brennsæter - Pixabay

In 2013 hield een interkerkelijke werkgroep van de plaatselijke kerken een thema-avond bij het 450-jarig jubileum van de Catechismus. Nu houden ze D.V. donderdag 29 oktober een thema-avond over het gebed.

‘Het voornaamste van de dankbaarheid’

De Heidelbergse Catechismus noemt het gebed ‘het voornaamste deel van de dankbaarheid’. Psalm 25 vers 14a typeert het zo: ‘De verborgenheid des HEEREN is voor hen, die Hem vrezen’ of ‘Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen’.

Reformatie en gebed
De Reformatie van Luther en Calvijn betekende veel voor de plaats van de gelovige voor God. Niet langer stond de priester en de kerk tussen God en de gelovige in, maar elk kind van God wist zich rechtstreeks voor zijn God geplaatst. Door geloof in Christus naar Gods welbehagen enkel uit genade mag een mens zich door God gerechtvaardigd weten. Te mogen bidden is een wonder van genade.

Gebed in Staphorst
Bij de één krijgt de eerbied en het ontzag voor God meer accent, bij de ander krijgt de vrijmoedigheid en de vertrouwelijkheid meer nadruk. Het één kan niet zonder het ander. Brengt de Middelaar Jezus Christus beide niet bij elkaar? Alleen in Hem zien we wie wijzelf zijn en Wie de HEERE voor ons wil zijn. Christus’ Geest werkt de eerbiedige vertrouwelijke omgang met God in ons uit.

Thema-avond in de Vijverhoeve
Ds. J. Joppe (HHK) en dr. H.J. Selderhuis (CGK) hopen te spreken over het gebed en ons hierin te stimuleren. Samen over de kern van het evangelie horen, spreken en zingen – van harte welkom!

Aanmelden
De thema-avond wordt gehouden op D.V. donderdag 29 oktober in de Vijverhoeve en begint om 19.30 uur. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor de onkosten. Winst gaat naar een goed doel. Deelname aan de avond is gratis, maar aanmelding is verplicht. Dat kan eenvoudig via de de aanmeldpagina.

De sprekers op deze avond zijn:jjoppe[1]

  • Ds. J. Joppe

Ds. J. Joppe (1966) is sinds kort predikant van de Hersteld Hervormde Kerk in Oud-Beijerland. In Staphorst is hij geen onbekende. Hij heeft een aantal jaren gewoond aan de Oude Rijksweg 290. In die tijd was hij onderwijzer aan de Willem de Zwijgerschool in Staphorst en studeerde ondertussen in deeltijd theologie. In 2000 werd hij bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente Sirjansland. Daarna diende hij de Hersteld Hervormde gemeenten van Sint-Maartensdijk (2004-2011) en Woudenberg (2011-2015) en sinds eind september de gemeente van Oud-Beijerland. Hij is getrouwd en vader van negen kinderen. Hij schreef onder andere het boek Biddend belijden – over belijdenis doen en daarna (Den Hertog, Houten 2012). Hij leidt regelmatig reizen, Israël- en samenzangreizen. Zie verder www.jjoppe.nl.

  • Prof. dr. H.J. Selderhuishjselderhuis[1]

Prof. dr. H.J. Selderhuis (1961) is hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn. Als predikant heeft de Christelijke Gereformeerde Kerken van Hengelo (1987-1992) en van Zwolle (1992-1997) gediend. Vanaf 1997 doceert hij in Apeldoorn. Hij is getrouwd, vader van 6 kinderen en opa van 6 kleinkinderen. Hij woont niet ver van Staphorst, in Hasselt. Zijn proefschrift ging over het thema ‘Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer’. Hij schreef het boekje Morgen doe ik het beter – gids voor gewone christenen (De Vuurbaak, Barneveld 2002). Hij hield zich veel bezig met Calvijn en is directeur van de stichting Refo500. Zie www.refo500.nl.

Werkgroep Hervormingsherdenking

ds. P. van den Berg Gereformeerd (vrijgemaakt) Staphorst
A. Harink Gereformeerd (vrijgemaakt) Rouveen
W. Hoeve Hersteld Hervormd Hasselt – Rouveen – Zwolle e.o.
J. Kooiker Protestantse Kerk (NHK) Rouveen
J. Koppelman Hersteld Hervormd Staphorst
K. Kuiper Protestantse Kerk (GK) Staphorst Rouveen
H. Slappendel Oud Gereformeerde Gemeente in NL Rouveen