Conferentie vergeten man Reformatie te downloaden

Foto: Leusense Conferentie

Vanavond wordt de Leusense Conferentie vervolgd met een lezing door ds. J. Westerink. De avond wordt gehouden in de Maranathakerk, Burgemeester van der Grondenstraat 73, Nieuwleusen. Aanvang 20.00 uur.

De lezing zal in het teken staan van Hervormingsdag. De dag waarop jaarlijks herdacht wordt dat Maarten Luther de 95 stellingen aan de kerkdeur sloeg in Wittenberg. Dit markeerde het begin van de Reformatie. Het thema van deze avond is echter: ‘Zwingli… de vergeten man van de reformatie’.

Ds. J. Westerink, predikant van de Christelijke Gereformeerde kerk te Urk, hoopt daarbij deze reformator van die tijd in de actualiteit van vandaag de dag plaatsen. In de lezing zal hij een beeld te schetsen van de moeilijkheden en mogelijkheden waar een christen voor komt te staan, ongeacht in welke tijd hij leeft.

Ook de vraag waarom Zwingli veel minder bekend is dan Luther en Calvijn zal aan de orde komen. Bij Zwingli draaide alles om Christus en Zijn leer als het hart van het evangelie.

De organisatie ligt in handen van de Stuurgroep Leusense Conferentie: Arjan Altena, Erik de Bruijne, Johan Janssen, Johannes Janssen en Jaco Visscher hopen u bij gezondheid (opnieuw) te treffen: ‘Maakt u ook anderen in uw omgeving attent op de komende lezing? Denkt u daarbij in het speciaal aan jonge mensen? Ook voor hen wordt deze lezing boeiend en leerzaam!’

Lees ook: