Woonzorggebied Triangellocatie Rouveen onder grote druk

Foto: Streeknieuws

Het is een prachtig plan voor wonen en zorg en dat op één plek. Maar het zogeheten woonzorggebied op de Triangellocatie in Rouveen staat onder grote druk. Op 5 januari moeten alle handtekeningen op de juiste documenten staan, anders trekt de gemeente de stekker eruit.

Wonen en zorg bij elkaar, in een fraaie hofjesstructuur aan de Korte Kerkweg en de Goudenregenstraat in Rouveen. Op de Triangellocatie worden 28 reguliere koopwoningen, 24 zorgwoningen in appartementen en 12 zorgwoningen met eigen grond gebouwd, althans dat is het plan. Deelnemende partijen zijn de gemeente die grondeigenaar is, VechtHorst, De Stouwe, bouwbedrijf Salverda en kinderopvang Mathil.

Eind 2013 tekende iedereen een intentieverklaring. Sindsdien is het een weg vol hindernissen. Nieuwe wetgeving uit Den Haag over woningtoewijzing was een zoveelste obstakel.

Het CDA is het zat. De partij diende deze een motie in waarin de ze eist dat op 5 januari alle stukken ondertekend moeten zijn. Zo niet, dan is het voorbij. Volgens het CDA moet de gemeente de locatie dan zelf ontwikkelen.

Ook het ‘gewone’ woningbouwbouwplan met 28 woningen van Salverda komt in groot gevaar. Het zorgdeel kan niet zonder het andere deel en andersom. Dat is met opzet zo gedaan, om lege plekken, zoals op De Slagen, een woningbouwtrauma in Staphorst, te voorkomen.

De CDA-motie roept het college op om binnen zes weken in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van het ontbinden van de huidige intentie- en realisatieovereenkomst als de koopovereenkomst in die termijn niet is getekend. Behalve Gemeentebelangen en Liberaal Netwerk steunden alle partijen de motie.

Met name De Stouwe die nu in een fusietraject zit met Noorderboog, is erg voorzichtig. De Raad van Toezicht heeft nog niet getekend. Dat houdt alles op, want ook de andere partijen kunnen dan niks. De medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht van De Stouwe moeten hun fiat geven. Vervolgens kan de Raad van Bestuur een handtekening zetten. Dat duurt lang. Veel te lang volgens het CDA.

Wethouder Bart Jaspers Faijer van Staphorst gaat nog altijd uit van de goede afloop. Hij beschouwt de motie als een steun in de rug. “Alle partijen hebben de intentie om samen verder te gaan.”

Lees ook:

Dossier: