Stichting springt bij na verwoestende brand bij Van Dijk

Foto: Eelco Kuiken

De Stichting Staphorst helpt Staphorst komt in actie om de getroffen familie Van Dijk financieel te steunen. De woonboerderij van het grote gezin aan de Museumsteeg in Staphorst vatte vorige week zondagmiddag vlam. Een goede verzekering is er niet.

De Stichting Staphorst helpt Staphorst zag in 2014 het levenslicht na een grote brand bij de familie Slager. De boerderij van Klaas Slager, oud-raadslid voor de SGP, brandde tot aan de grond toe af. Ook toen was de verzekering niet toereikend. Omdat vader en zoon Slager niets meer handen, ontstond de Stichting Staphorst helpt Staphorst om geld in te zamelen. De stichting komt voor de tweede keer in actie, overigens nooit op verzoek van een slachtoffer, maar na eigen onderzoek van een driekoppig bestuur.

“De stichting is destijds opgericht om te fungeren als inzamelpunt voor financiële giften voor bewoners van de gemeente Staphorst die getroffen zijn door brand of andere schade die niet door een verzekering wordt gedekt”, zegt bestuurslid en oud-notaris Henk Bouman. “Mensen kunnen een gift doen. Gevers blijven bij de getroffen familie onbekend en over het totaalbedrag wordt niet gecommuniceerd.”

In behoudende geloofsgemeenschappen hebben mensen soms geen verzekering. Immers, het is de Heer die alles bestuurt. Er waren tussen 2014 en nu wel meer branden in de gemeente Staphorst, maar in die gevallen waren betrokkenen wel verzekerd. Dan hoeft de stichting niet in te grijpen.

Door snel optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het hele pand afbrandde. De inboedel van de rietgedekte boerderij kon door de vele hulp en snel ingrijpen van buurtbewoners veilig worden gesteld. Toch is de brand- en waterschade aanzienlijk. Niemand raakte gewond.

Mensen kunnen hun gift overmaken op bankrekeningnummer NL78 RABO 0158 6076 19 ten name van Stichting Staphorst helpt Staphorst.

Lees ook:

Dossier: