Coöperatie Duurzaam in oprichting voor profijt windmolens

Foto: Harm Brand

Een coöperatie voor Staphorst en door Staphorst. ‘Als we dan toch te maken krijgen met meer windmolens in de gemeente Staphorst, dan willen we dat de bevolking van Staphorst ook kan meedelen in de opbrengsten.’

Op maandag 8 januari is er namens een werkgroep van bijna 40 vertegenwoordigers uit Staphorst een memorandum overhandigd aan de fractievoorzitters en het college van B&W om gemeente Staphorst te sterken in haar te nemen beslissingen in de raadsvergadering van dinsdagavond 9 januari. Dan zullen er kaders worden vastgelegd om te komen tot een eigen plan voor de door de provincie gewenste windmolens in de gemeente Staphorst. Het is 5 voor 12 om het heft in eigen hand te houden voor wat betreft de windmolens die boven Staphorst in de lucht hangen.

Coöperatie Duurzaam Staphorst

Bij burgers, ondernemers, agrariërs, bestuurders en vertegenwoordigers van hen zijn ideeën ontstaan voor het oprichten van een coöperatie met als doel een belangrijke bijdrage te willen leveren aan duurzame dorpen en buurtschappen en het in stand houden van leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente.

De initiatiefnemers willen het signaal afgeven dat er mogelijkheden zijn om de uitwerking van de plannen vanuit de lokale samenleving op te pakken: ‘Dit kan Staphorst zelf’. Zij willen zich er voor inzetten dat niet alleen de lasten van de windmolens in Staphorst komen te liggen maar dat de bevolking van Staphorst ook kan meedelen in de opbrengsten van de windmolens.

Waarborging belangen

Alleen vanuit een coöperatie die de productie en levering van lokale duurzame energie in eigen hand neemt zijn de belangen van de eigen inwoners en bedrijven zo maximaal mogelijk gewaarborgd. Er is een intentie een coöperatie op te richten vanuit het idee dat er echt een verschil gemaakt kan worden ten opzichte van de plannen die tot nu toe ‘op de plank’ liggen.

De op te richten coöperatie wil een belangrijke rol spelen in de transitie naar lokale duurzame energie. Waarbij ze de opbrengsten uit productie en levering van duurzame energie binnen de eigen gemeente willen houden. Dit door de mogelijkheid te bieden aan de bevolking om te participeren in het windmolenproject en door een deel van de opbrengsten beschikbaar te stellen voor een lokaal maatschappelijk fonds.

Ook is het uitgangspunt om een deel van de opbrengst ten goede te laten komen aan de omwonenden van de windmolens. En tenslotte willen ze de regie houden op de inzet van de zogenaamde groencertificaten bij de bedrijven in Staphorst voor het verduurzamen van hun productieproces.

Lees ook: