Kaalslag in Staphorst-Noord voor herinrichting vier straten

Foto: Harm Brand

De firma Winkels is begonnen met het omzagen en verwijderen van bomen in Staphorst-Noord. Topstuk was een grote eikenboom op de driehoek Eikenlaan-Meestersweg bij het Action-filiaal. Ook langs de Meestersweg staan flinke bomen.

In de week van 27 november start de firma Siers in opdracht van Vitens met werkzaamheden aan de waterleiding in de Meestersweg op het gedeelte Bernardstraat – Berkenlaan. Dit zal nog voor de feestdagen zijn afgerond. In week 2 start aannemer Reko Raalte met de herinrichting en week 3 gaat Siers verder met het vervangen van de waterleiding.

De bomen moeten wijken om het helemaal opnieuw inrichten van aantal straten mogelijk te maken. De leidingen worden vervangen en de straten worden opnieuw ingedeeld en bestraat. Het gaat om de Eikenlaan, Lindenlaan, Berkenlaan en een stuk Meestersweg langs deze straten tot aan de Prins Bernhardstraat.

De Eikenlaan wordt een éénrichtingsweg richting de Meestersweg. Het ingewikkelde kruispunt op de driehoek Eikenlaan-Meestersweg verdwijnt. Dit wordt een gewone T-splitsing. Achter de Action zijn vergevorderde plannen voor een nieuw zorgcomplex met appartementen van de Meestershof in samenwerking met de RST.

Tijdens een belevingsscan op 15 maart en een werksessie op 29 maart 2017 hebben buurtbewoners hun inbreng kunnen geven voor de inrichting van de straten. Op 15 juni 2017 is het schetsplan gepresenteerd tijdens een inloopavond. Daar zijn ook nog een aantal opmerkingen gemaakt, waarna een definitief plan is opgesteld.

Het plan heeft vanaf 3 juli 2017 vier weken ter inzage gelegen: Definitief ontwerp met luchtfoto (2,24 Mb) & Reactienota inloopavond 15 mei tbv definitief plan. In de stoep langs de Berkenlaan komt een hinkelpad. De Boslaan doorkruist verhoogd en met gele stenen de drie straten. Zoals het pad achter de Kerklaan.

Lees ook: