Historisch laantje dwars door Staphorst gaat op de schop

Foto: Eelco Kuiken

Een historisch laantje in Staphorst krijgt een opknapbeurt. De Boslaan, de route die de eerste burgervader en tevens notaris Frederik Allard Ebbinge Wubben gebruikte om te kuieren naar zijn Notarisbos, gaat op de schop.

Het betreft de herinrichting en renovatie van de Boslaan vanaf Gemeenteweg tot de toegang van het Notarisbos met als doel de Boslaan meer het karakter van een laantje te geven. De Boslaan dient een groenere uitstraling te krijgen. Het pad heeft toch al snel een lengte van 400 meter.

Dit pad vormt de historische verbinding tussen de oude notariswoning aan de Gemeenteweg en het achter de Berghorst gelegen Notarisbos. Het is waarschijnlijk een van de oudste paden van de gemeente. Naar verluidt kuierde de eerste burgemeester van Staphorst en tevens notaris, Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874), door dit laantje naar het Notarisbos dat vroeger veel groter was om te wandelen en na te denken over de zaken dus levens. De eerste burger woonde in het pand waar nu kapsalon Stadtmüller in gevestigd is. Als hij op een zwoele zomeravond zijn zinnen wilde verzetten, wandelde hij via de Boslaan naar het bos, dat nog altijd het Notarisbos heet.

De burger mag meebeslissen over de inrichting van de Boslaan. Er komt een informatieavond. Aanwonenden en de wijkraad Staphorst-Noord worden hiervoor uitgenodigd. De gemeente geeft een toelichting op de plannen. Inwoners krijgen tijdens de avond de gelegenheid wensen en ideeën te spuien. Daarnaast mag de buurt zich uitspreken over kleuren van de verharding, type verlichting, te kappen bomen en nieuw te planten bomen. Daarna maakt de gemeente een schetsontwerp. Wensen en ideeën van inwoners worden hierin meegenomen. Dit schetsplan wordt aan bewoners en de wijkraad getoond tijdens een inloopavond. Bewoners en de wijkraad krijgen de mogelijkheid te reageren op het schetsontwerpen en op onderdelen aan te geven wat ze graag anders zien.

Die Ebbinge Wubben, dat was niet zomaar iemand. Hij heeft een eigen straat in Staphorst en dat is niet voor niks. De plaatselijke beroemdheid was de grondlegger van de gemeente Staphorst. Hij werd in 1811 als broekie de eerste burgemeester en hij vervulde deze taak tot 1852. Als dorpsbestuurder en notaris was de veelzijdige Ebbinge Wubben nauw verbonden met zijn gemeenschap. Als historicus, Statenlid en regionale steunpilaar van de liberale staatsman Thorbecke oversteeg hij de grenzen van de gemeente. Bekend werd Ebbinge Wubben ook door zijn in 1835 verschenen ‘Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst’ Hij boekstaafde voor het eerst de historie van de toen ook al bijzondere gemeente Staphorst.

In 1828 liet Ebbinge Wubben ter gelegenheid van zijn huwelijk het witte huis bouwen tegenover Toko Nip. In het huis waarin hij echter het grootste deel van zijn leven heeft gewoond, zit nu de kapsalon van Stadtmüller. De burgemeester, politicus, notaris en geschiedschrijver vond zijn laatste rustplaats op het kerkhof bij de hervormde kerk van Rouveen. Het graf is twee jaar geleden, op initiatief van burgers helemaal, gerestaureerd.

Lees ook:

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden