Staphorster kleding en stoffen bij opbod verkocht

Om klokslag tien uur vanmorgen gaf oud-museumdirecteur Dirk Kok aanwijzingen over het verloop van de veiling van Staphorster kleding en folklore stoffen op het plein van Museum Staphorst: ‘Bij opbod, hoogste bieder is koper”.

Niet alle stoelen waren bezet, maar er was een redelijke opkomst van naar schatting ruim zestig mensen. Het merendeel dames, maar ook diverse heren, sommigen speciaal uitgedost. Vanaf negen uur was het al mogelijk om de te veilen kleding te bekijken en te betasten, deze hing over vele gespannen lijnen aan weerszijden van het openluchttheater.

Bezoekers met een koopintentie schrijven zich vooraf in en krijgen dan een gele kaart met een nummer daarop. Ondertussen bleek dat één mevrouw wel iets kocht, maar nog geen nummer had. Dat werd daarna meteen geregeld. Van de ingezetenen van de gemeente Staphorst kende Dirk Kok feilloos naam, toenaam en straatnaam. Bij niet ingezetenen bood het nummer uitkomst.

Dirk Kok: ‘D’is toch prachtig…, ai ’t gebruuken kùnt…’

Drie dames hielden zittend aan ronde tafels de verkopen bij. Aan de andere kant van het podium werden de kavels gesorteerd en aangereikt aan de veilingmeester. De kopers kregen hun gekochte kledingstuk toegeworpen met een welgemikte worp. Al werden de achterste rijen door de luchtweerstand niet altijd even goed bereikt…

In een vlot tempo, voorzien van aanduiding van de soort stof of aard van het kledingstuk, verwisselden er vele van eigenaar. Voor diegenen die deze ronde gemist hebben; op 2 augustus komt er nog een editie. Afhankelijk van de hoeveelheid te verkopen kleding en van het verloop wordt geschat dat de veiling tot het begin van de middag duurt.

Lees ook: