Boerenspreekuur Kamerlid Dijkgraaf bij veehouder Dunnink

Ruim veertig boeren en enkele boerinnen kwamen er op af: Het boerenspreekuur met SGP-Kamerlid en landbouwwoordvoerder Elbert Dijkgraaf, de nummer twee op de landelijke lijst van de SGP. Een mooie gelegenheid om op ‘eigen terrein’ te spreken over zaken die het boerenleven aangaan.

Veel aandacht was er voor de fosfaathuishouding. Is er wel teveel, uit onderzoek blijkt dat het wel meevalt. Bovendien wordt er zeven miljoen ton geëxporteerd naar het buitenland. Dit wordt echter niet meegenomen in de berekeningen voor het productieplafond. Dit wordt staatssecretaris Van Dam aangerekend.

Al bij zijn aantreden zei Martijn van Dam (PvdA) dat hij er niet voor de boeren was, en hij heeft dat waargemaakt volgens Henk Dunnink die inmiddels tot de maatschap van zijn ouders is toegetreden. Het ammoniakbeleid heeft boeren flink op kosten gejaagd. Uiteindelijk blijkt het op verkeerde aannames gebaseerd.

De Griekse wijsgeer Plato werd geciteerd, er zal een tijd komen dat een slaaf belangrijker is dan zijn meester en een dier belangrijker dan een mens. Dat is volgens de volksvertegenwoordiger nu zo. Overigens wilde de Partij voor de Dieren eerst de hele veehouderij voor 100% uitbannen, nu spreken ze over 70%.

De deplorabele staat van de Oostvaardersplassen kwam ook aan de orde. Opmerkelijk is dat Flevoland het gemiddeld het hoogste fosfaatpercentage in de bodem kent. Dit wordt veroorzaakt door de hoge concentratie in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Het IJsselmeer heeft juist een fosfaattekort, en daardoor weinig vis meer.

Als dank kreeg het de parlementariër een degelijke schep aangeboden van een plaatselijke fabrikant. Met voorop naast de sticker van Talen Tools erboven “HET IS TIJD VOOR DE BOER”, en aan de achterkant naam van de nieuwe eigenaar: E. Dijkgraaf ingebrand in de essenhouten steel.

’s Avonds moest Dijkgraaf optreden in een debat in Kampen tussen vertegenwoordigers van de drie christelijke partijen. In Staphorst is een SGP-verkiezingsavond waar hij anders aanwezig zou zijn. Op deze manier was er een mooie gelegenheid om desondanks contact te hebben,

Lees ook: