Oud-PvdA-raadslid Bé Veen nieuwe voorzitter van AMBC

Foto: JTS Fotografie / Jan Timmerman

De AMBC moest het de laatste twee jaar stellen zonder voorzitter. De voormalige preses Henk Haasjes had na het jubileumjaar 2016 aangegeven te willen stoppen. Henk Haasjes had er toen 16 jaar als bestuurslid op zitten en de club was volgens hem toe aan ‘nieuw bloed’ met nieuwe ideeën.

Dat vinden van een nieuwe voozitter viel niet mee zodat de club de laatste twee jaar zonder leider en uithangbord fungeerde. Door de ervaring en de kwaliteiten van de overige bestuursleden was het overigens bijna niet te merken dat er een voorzitter ontbrak. Op de 53e algemene ledenvergadering kon het bestuur aan rond de honderd aanwezige leden melden dat er een kandidaat was gevonden in de persoon van de Staphorster ondernemer Bé Veen.

Hij  is oud-raadslid voor de Partij van de Arbeid en heeft als voormalig voorzitter van de Voetbalvereniging Staphorst enorm veel ervaring als bestuurder, én is -wat velen wellicht niet wisten- ook nog eens een enthousiast motorliefhebber en rijdt tevens regelmatig op zijn eigen motor. In het dagelijks leven is hij werkzaam in De Reest Multimedia al jaren als hoofdsponsor van de club.

Bé Veen noemde de AMBC ‘een warme club’ die hij al jaren volgt. Natuurlijk als voormalig voetbal voorzitter, daarna als raadslid maar ook al jaren als sponsor. Henk Haasjes sprak als voormalige voorzitter enkele woorden tot de vergadering en noemde Bé Veen een uitstekende opvolger en iemand die de club de komende jaren, met zijn ervaring, als geen ander zou kunnen leiden.

Henk Haasjes dankte het bestuur wat de afgelopen jaren het zonder voorzitter moest doen en waarin met name het dagelijks bestuur in de persoon van Henk Harke en Henk Schra er toch enkele taken noodgedwongen bij hadden gekregen. Hij was blij dat het bestuur nu weer compleet was en er een nieuw seizoen aangevangen kon worden. Haasjes overhandigde daarna de voorzittershamer.

Als afsluiting van de vergadering presenteerde het bestuur de nieuwe jaarkalender. Deze presentatie ging vergezeld van een positief en een negatief gevoel. Negatief omdat het bestuur de dag voorafgaand aan de vergadering had vernomen dat er nog steeds geen eind komt aan de al jarenlange strijd om de nieuwe vergunning voor de crossbaan op ’t Wiede gat.

Deze vergunning, in 2017 door de gemeente Staphorst verleend, in 2018 door de rechtbank Zwolle bevestigd ondanks bezwaren van enkele omwonenden, is nog steeds niet definitief. De genoemde omwonenden hebben namelijk gemeend een beroepschrift  in te moeten dienen bij de Raad van State in Den Haag en daarmee komt er wederom een lange periode van onzekerheid voor de club.

Het spreekt voor zich dat deze mededeling afgelopen woensdag voor ongeloof, onbegrip en ook woede onder de aanwezige leden zorgde. Opmerkelijk was  dat de aanwezigen bijna meteen een andere toon lieten horen. Een toon van onverzettelijkheid. Woorden die onder meer klonken: ‘De AMBC geeft nooit op!’. Dit werd nog meer bewaarheid toen het bestuur kon melden dat er ook dit jaar, ondanks de gedwongen sluiting van de eigen crossbaan, toch een volledige motorcross competitie kan worden gehouden.

Naast de reguliere evenementen staan er wederom vele tientallen andere op de overvolle clubkalender zodat er bijna elke week wel iets te doen is bij de Staphorster motorclub. Binnenkort zal de clubwebsite bijgewerkt zijn met alle nieuwe gegevens en kunnen belangstellenden de kalender zelfs downloaden om op te hangen om zodoende niks te hoeven missen.

Lees ook: De Reest Multimedia doet drukwerk tot print per stuk

Dossier: