Eerste volledig digitale begroting provincie Overijssel

Foto: Provincie Overijssel

Met trots presenteert de provincie Overijssel een overzichtelijke, toegankelijke, bedieningsvriendelijke en volledig digitaal huishoudboekje: Begroting Overijssel 2016, met een omvang van € 431,0 miljoen.

De provincie investeert in 2016 in negen taken om bij te dragen aan een goede woon- , werk- een leefomgeving.

  • Vitaal platteland: € 51,9 miljoen
  • Gebiedsontwikkelingen: € 62,5 miljoen
  • Culturele infrastructuur en monumentenzorg: € 15,9 miljoen
  • Regionale economie: € 24,4 miljoen
  • Kwaliteit openbaar bestuur: € 20,4 miljoen
  • Mobiliteit: € 194,7 miljoen
  • Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid: € 13,3 miljoen
  • Milieu en Energie: € 36,9 miljoen
  • Sociale kwaliteit:  € 6,7 miljoen

Bedrijfsvoering
Naast de investering in de kerntaken, zijn er ook kosten die niet direct zijn toe te schrijven aan één van deze taken. Deze post, Bedrijfsvoering, heeft een omvang van € 4,3 miljoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de personeelskosten en de kosten van ICT-investeringen.

Inkomsten
De investeringen worden betaald vanuit verschillende financieringsbronnen. Zo ontvangen wij in 2016  onder andere € 183 miljoen van het Rijk en € 32 miljoen van andere overheden, rentebaten en dividend leveren 59,7 miljoen op en de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting en leges bedragen € 104,9 miljoen.

Beslissing Provinciale Staten
Gedeputeerde Financiën, Eddy van Hijum, heeft op woensdag 7 oktober de Begroting 2016 overhandigd aan de voorzitter van Provinciale Staten, Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten. De Begroting 2016 wordt op 28 oktober besproken in de Statencommissies en op 11 november vindt het plenaire debat plaats in de vergadering van Provinciale Staten.

Lees ook:

article
6427
Eerste volledig digitale begroting
Met trots presenteert de provincie Overijssel een overzichtelijke, toegankelijke, bedieningsvriendelijke en volledig digitaal huishoudboekje: Begroting Overijssel
https://staphorst.nieuws.nl/regio/6427/eerste-volledig-digitale-begroting-provincie-overijssel/
2015-10-08T10:12:58+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2015/10/08101121/aanbieddenbegroting1.png
begroting, provincie
Regionaal