Jos en Caroline Nieuwenhuijse in 2020 naar Zuid-Malawi

Foto: Stichting Stéphanos

Stichting Stéphanos heeft echtpaar Jos (28) en Caroline Nieuwenhuijse (26) benoemd voor het project in Chilangoma, Zuid-Malawi. Beiden hopen samen met achterban en het lokale team hun kennis en kunde in te mogen zetten tot nut van de medemens in Malawi, één van de armste landen ter wereld.

Jos gaat zich bezig houden met het vergroten van lokale inkomsten op het gebied van landbouw, daarbij wil hij ook de lokale bevolking helpen met het vinden van de juiste landbouwmethoden om bij te dragen aan duurzame en gezonde voedselvoorziening. Hij volgde een tuin- en akkerbouw opleiding aan de HAS Hogeschool te ’s-Hertogenbosch, en trad in 2016 in dienst van een internationaal opererend bedrijf, Van Oers United. Tot op heden is hij hier in functie als inkoper en relatiebeheerder zaaizaad, en researcher op het gebied van biologische productie van vollegrondsgroente. Jos heeft tijdens en na de opleiding buitenlandervaring opgedaan bij landbouwbedrijven in Ethiopië en Nieuw-Zeeland.

Caroline zal zich bezig gaan houden met de (gezondheids)zorg voor weeskinderen en kwetsbare kinderen. Caroline volgde een opleiding verpleegkundige aan het Hoornbeeck College te Kampen. Na afronding van de opleiding heeft ze tot 2017 als verpleegkundige Geriatrie gewerkt in het ZNA Jan Palfijn Ziekenhuis te Antwerpen. Ze trad in 2017 in dienst van het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Tot op heden is ze hier in functie als verpleegkundige op de afdeling Interne Geneeskunde. Ze heeft buitenlandervaring opgedaan bij een ziekenhuis in Suriname.

Na een voorbereidingsperiode die voornamelijk zal bestaan uit taal- en cultuurstudie zullen ze bij leven en welzijn medio 2020 uitgezonden worden. Het echtpaar Nieuwenhuijse behoort tot de gereformeerde gemeente te Rotterdam-Zuidwijk. De reformatorische stichting Stéphanos geeft hulp en onderwijs aan (wees)kinderen en hun familie. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia geldt dat de werkzaamheden voornamelijk gericht zijn op evangelisatie.

Lees ook: Willemien van de Ridder nieuwe veldwerker Stéphanos