Verdrag van Zenderen om het landschap te versterken

Foto: Eibert Jongsma

De betrokkenheid bij het landschap in Overijssel is groot. Dat bleek uit de opkomst op 6 maart 2018 bij de houtwallenconferentie ‘Landschap voor Elkaar’ in Zenderen. Tot behoud van landschapselementen zoals houtwallen.

De uitkomst van de bijeenkomst is het ‘Verdrag van Zenderen’, inclusief actieplan, waarin de partijen elkaar beloven om het landschap te behouden en te versterken. Het verdrag van Zenderen is getekend door bestuurders van de provincie, gemeenten en Landschap Overijssel samen met alle deelnemers aan de conferentie. Door het tekenen van het verdrag werd er een belofte aan elkaar en aan het landschap gemaakt voor het behoud en de ontwikkeling van landschapselementen als houtwallen.

Het landschap is van groot belang: het levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit, is van grote waarde voor het welzijn van mensen, zorgt voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en het trekt recreanten en toeristen. Maar hoe behouden we onze waardevolle landschapselementen? Hoe geven we ontwikkelingen een plek in het landschap zodat deze ook het landschap versterken?

Gedeputeerde Hester Maij van natuur: “In het landelijk gebied spelen de komende jaren belangrijke veranderingen: de overgang naar duurzame energie en kringlooplandbouw en de aanpak van de klimaatverandering. Bij die grote opgaven, die we in samenhang met elkaar moeten uitvoeren, moeten we scherp oog houden voor het behoud en de kwaliteit van het landschap.”

Tijdens de houtwallenconferentie zijn vernieuwende ideeën, acties en samenwerkingen ontstaan, die nauw aansluiten bij Verdrag van Zenderen. Een concreet geworden plan waar direct mee aan de slag wordt gegaan. Zodat de teloorgang van de verschillende landschapselementen tegen wordt gegaan.

Lees ook: Voor veel bomen straks geen kapvergunning meer nodig

https://twitter.com/AnnemiekeWB/status/1103210731783311361

article
36641
Verdrag van Zenderen getekend
De betrokkenheid bij het landschap in Overijssel is groot. Dat bleek uit de opkomst op
https://staphorst.nieuws.nl/regio/36641/verdrag-van-zenderen-om-het-landschap-te-versterken/
2019-03-07T16:53:09+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2019/03/07165231/Verdrag-van-Zenderen-Eibert-Jongsma.jpg
borne, landschap, provincie
Regionaal