`Staphorst meest geëmancipeerde gemeente van Nederland`

Foto: Tweede Kamer der Staten Generaal

Vanaf vandaag vergadert de Tweede Kamer weer, het zomerreces is voorbij. Een enkele keer komt Staphorst voorbij in de debatten in Den Haag. Zo ook op 5 april 2018 in een algemeen overleg over Emancipatiebeleid in de Groen van Prinstererzaal van het Tweede Kamergebouw.

In dat debat waren er zeven sprekers van evenzoveel partijen aan het woord. Een samenvatting van de eerste termijn van de kant van de Kamer.  Onder leiding van voorzitter Tellegen (VVD) spreken eerst: Van den Hul (PvdA), Özütok (GL), Geluk-Poortvliet (CDA), Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Sjoerdsma (D66). Dan komt de in Rouveen geboren en getogen Roelof Bisschop (SGP) aan het woord (op 8:15 min). Daarna Jasper van Dijk (SP). Als laatste spreker Arissen van de Partij voor de Dieren.

Bisschop brengt Staphorst in: “Een beetje tegengeluid kan geen kwaad. Het is al jaren geleden dat ik door een uiterst verlicht gezelschap werd uitgenodigd om een verhaal te houden over emancipatie. (..) Toen begon ik met de vraag: wat denkt u, wat is de meest geëmancipeerde gemeente in Nederland? Er kwamen allerlei namen van vrouwelijke gemeentenamen; Vrouwenpolder passeerde onder andere. Toen zei ik: nee, het is Staphorst. Er viel een ijzige stilte. Dit kon niet waar zijn.”.

Bisschop vervolgt: “Ik had er wel argumenten voor. Als je kijkt hoe daar de omgang tussen man en vrouw is, hoe daar de bedrijfsvoering van de meeste bedrijven is en als je kijkt naar de arbeidsverdeling tussen man en vrouw, dan is dat bijzonder. Het past niet altijd in de modelletjes, dat geef ik toe. Toen kwam het argument dat ik het niet begrepen had, want er speelden heel andere factoren een rol. Aan die gebeurtenis moest ik denken toen ik deze Emancipatienota las”.

“In de nota spelen ook heel andere zaken een dominante rol. Toen doemde ook een klassieker in mijn geheugen op: Brave New World van Aldous Huxley, 1932. Een dystopie, een tegenhanger van een utopie, waarin liefde en trouw en gezinsleven het loodje gelegd hebben, waarin woorden als «moeder» en «vader» en «gezin» geschrapt zijn en in de ban zijn gedaan. Voorzitter. Als ik de nota lees, bekruipt mij het onbehaaglijke gevoel dat die situatie misschien wel wat dichter bij huis is dan we zouden willen, aldus Bisschop.

Sjoerdsma (D66) op 13:38 min: “Ik kan niet voor de Minister spreken, maar ik denk dat het predicaat «griezelig» van de SGP haar als een compliment in de oren zal klinken. Maar echt even een vraag. De SGP vindt dit allemaal maar niks. Ik snap het nog wel als ik het verkiezingsprogramma van de SGP lees, want daar staat over lhbti’ers helemaal niets in, behalve dat de weigerambtenaar vooral moet terugkeren. Ik zou de SGP willen uitdagen, zeker ook als Staphorst nu het modelstadje is waar we ons voorbeeld aan moeten nemen”.

Lees ook: