Johan van der Ham interim-directeur stichting Stéphanos

Johan van der Ham overhandigt een doos tulpenbollen.
Foto: Christenen voor Israël

Het bestuur van Stichting Stéphanos heeft vanwege de ‘complexiteit en omvang van de werkzaamheden’ onderkend dat het noodzakelijk is om een directiefunctie in te richten. Daarom heeft zij een interim-directeur benoemd in de persoon van ingenieur Johan van der Ham uit Krimpen aan den IJssel.

De benoeming is voorlopig voor een jaar en betreft het werk in Nederland alsmede het ter plaatse werken met de Afrikaanse besturen van Stéphanos. Van der Ham (49) heeft ruime (internationale) bestuurlijke ervaring in en met organisaties in zorg- en hulpverlening en is lid van de Gereformeerde Gemeente te Krimpen aan den IJssel.

Van der Ham is sinds mei 2006 voorzitter van de NPV. Hij was tot mei 2016 bestuurder van Lelie zorggroep. Hij heeft in totaal dertien jaar leiding gegeven aan de zorggroep en daarvoor aan Agathos Thuiszorg, een van de fusiepartners. Hij organiseert ook de jaarlijkse ‘tulpentoer‘ van Christenen voor Israël.

Ds. R.P. van Rooijen de huidige voorzitter van stichting Stéphanos heeft vanwege zeer drukke werkzaamheden aangegeven zijn functie als voorzitter te willen neerleggen. Als erevoorzitter blijft hij verbonden aan de stichting. Bestuurslid de heer J.G. Roodhorst is benoemd als eerste voorzitter.

De heer J.W.D. Nijkamp uit Rijssen bereid gevonden om de komende tijd het bestuur van advies te dienen. Met deze besluiten hoopt Stéphanos: “onder de zegen van de Heere, een goede stap te zetten om het mooie werk in Malawi en Zambia te kunnen blijven voortzetten”.

De reformatorische stichting Stéphanos geeft hulp aan (wees)kinderen en hun omgeving. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia geldt dat de werkzaamheden voornamelijk gericht zijn op evangelisatie.

Lees ook: