Waterschap stelt hercontrole op schoonmaak sloten uit

Foto: WDO Delta

Door de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta de tweede controleronde op het onderhoud van sloten uit tot maandag 5 maart. Er wordt alleen geschouwd in het noordelijk deel van het werkgebied van het waterschap.

De hercontrole – ook wel ‘herschouw’ genoemd – zou beginnen op maandag 15 januari. Eigenaren van zogeheten schouwsloten die bij de eerste controleronde in gebreke bleven, hebben op deze manier voldoende tijd het onderhoud alsnog op correcte wijze uit te voeren. Het waterschap constateerde vorig 1648 gebreken aan de grote ‘slotenschoonmaak’. Dit zijn er 50 minder dan in 2016.

Eigenaren van een schouwsloot bij wie het onderhoud tijdens de eerste controleronde in gebreke bleef, ontvangen van het waterschap een brief waarin de nieuwe termijn wordt aangegeven. Als bij de hercontrole blijkt dat het slootonderhoud nog steeds niet op orde is, dan zal het waterschap de sloten op kosten van de eigenaar (laten) schoonmaken.

Blad verwijderen en duikers schoonmaken

Het waterschap roept slooteigenaren (bewoners, agrariërs, landeigenaren, organisaties en medeoverheden) op zoveel mogelijk afgevallen bladeren alsnog uit de sloten te verwijderen. Deze kunnen verstoppingen veroorzaken van duikers. Dit zijn grote buizen onder wegen of dammen door die twee watergangen met elkaar verbinden. Tevens vraagt het waterschap deze duikers goed te controleren en eventuele bagger eruit te verwijderen. Onderhoud van sloten is belangrijk voor een goede wateraanvoer- en –afvoer.

Er wordt alleen geschouwd in het beheergebied van het voormalig waterschap Reest en Wieden. Hierbij gaat het om Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Dit heeft te maken met verschillend beleid van de twee voormalige waterschappen waaruit Drents Overijsselse Delta ontstond. In de gemeente Staphorst gaat het in het gebied rondom IJhorst.

Lees ook: