Erfgoedprojecten vertellen het Verhaal van Overijssel

Foto: Provincie Overijssel

Op donderdag 4 juni zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst op Erve Deperman in Reutum de 16 projecten gepresenteerd die voor 2015 een subsidie ontvangen uit de regeling Verhaal van Overijssel.

De subsidieregeling Verhaal van Overijssel bestaat sinds 2013 en jaarlijks kunnen projecten een aanvraag indienen. In totaal is voor de regeling in 2015 € 875.000 beschikbaar. Bij de 16 projecten gaat het onder andere om de wederopbouwboerderijen in Salland, het verhaal van Landgoed Warmelo en de verbeelding van de archeologie in Oosterdalfsen.

Met de regeling Verhaal van Overijssel wil de provincie zorgen dat het culturele erfgoed bewaard blijft voor de toekomst en het zichtbaar en beleefbaar wordt. Het gaat om activiteiten die het verhaal van een plek, karateristiek gebouw of archeologische vondst vertellen en bijdragen aan het promoten en behouden van streektaal en streekcultuur.

Overijssel is rijk aan cultureel erfgoed. Zowel in de steden als op het platteland. Het is terug te vinden in de streekcultuur, streektaal en  de vele bijzondere plekken, zoals  landgoederen, boerderijen en historische binnensteden. Het verhaal van het ontstaan van het landschap en de manier waarop onze voorouders hier hebben geleefd, gewoond en gewerkt is ook af te lezen aan archeologische vondsten. Dit erfgoed vertelt het verhaal van Overijssel.

“Duurzaam behoud van ons erfgoed is van groot belang voor Overijssel”, aldus Hester Maij, gedeputeerde cultuur van Overijssel. “Want een stad of streek met hoge monumentale waarden doet het economisch beter. Dat vergroot de aantrekkelijkheid voor nieuwe inwoners, bedrijven en toeristen. De projecten die wij de afgelopen jaren mogelijk gemaakt hebben vanuit onze regeling Verhaal van Overijssel en ook in deze ronde, doen juist dit. Ze maken het verleden zichtbaar, leggen de nadruk op het unieke verhaal en maken anderen bewust van de waarde van ons erfgoed. En daarmee maken we Overijssel nog aantrekkelijker.”

Voor de Regeling Verhaal van Overijssel hebben in totaal 40 projecten een aanvraag ingediend. Daarvan zijn er uiteindelijk 16 toegekend. Dat de presentatie op het Erve Deperman plaats vond was niet voor niets. Het is een prachtig gerestaureerd rijksmonumentaal erf en een goed voorbeeld van een geslaagde herbestemming en een plek waar het verhaal van Overijssel goede zichtbaar is.