Stéphanos voltooit drie nieuwe schoolgebouwen in Malawi

Foto: Stichting Stéphanos

Stichting Stéphanos heeft weer drie nieuwe schoolgebouwen voltooid. De officiële opening is op 9 november verricht door Senior Chief T.A. Kuntaja. Met de oplevering van dit project heeft het Stéphanos Dorpsontwikkelingsprogramma sinds 2009 al zesentwintig Leer Centra opgeleverd.

Deze keer zijn de schooltjes gebouwd in een gebied 16 kilometer bij het Stéphanos weeshuis vandaan. In de afgelopen 15 jaar is er direct rondom het Stéphanos weesdorp al veel hulp geboden aan de kinderen die in de dorpen wonen. Daarom is er voor de periode 2016-2018 gekozen voor een arm en bergachtig gebied wat meer op afstand ligt. De Leer Centra staan in de regio Blantyre, T.A. (Traditional Authority) Kuntaja.

De Leer Centra worden ’s ochtends gebruikt voor kleuteronderwijs en ’s middags voor onderwijs aan volwassenen. Deze leren lezen en schrijven, zodat ze zelf de Bijbel kunnen lezen. Met goedkeuring van het dorpshoofd en het Leer Centrum comité kunnen hier ook andere lessen gegeven worden. Onderstaand één van de oude schoolgebouwtjes, hier meer foto’s van de nieuwe schoolgebouwen.

Met financiering vanuit de Stéphanos is samen met de Malawiërs gewerkt aan dit project. Leerkrachten hebben een training ondergaan om het (Bijbel)onderwijs te verbeteren en er zijn schoolmaterialen verstrekt. Ook zal veldwerker Willemien van de Ridder vanaf deze maand in dit gebied extra Bijbellessen gaan verzorgen.

Vele kinderen krijgen buiten les onder de mangoboom en kunnen daardoor tijdens de regenperiode niet naar school. Ook wordt het onderwijs belemmerd in de maanden oktober – december omdat het dan erg heet is. Kinderen kunnen zich hierdoor slecht concentreren. Het mede verzorgen van goed onderwijs is één van de onderdelen van stichting.

Het doel van Stéphanos is om vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp en onderwijs te brengen aan de meest kwetsbaren, met name weeskinderen. Deze hulp is gebaseerd op Reformatorische grondslag. Het doel van het verschaffen van materiële hulp is het bevorderen van zelfstandigheid en vermijden van langdurige afhankelijkheid.

Stéphanos wil de gaven die God gegeven heeft uitreiken aan hen die het nodig hebben. Hiervoor zijn drie doelen opgesteld die zowel de kinderen als hun omgeving bevatten: 1. De kinderen bereiken met Gods Woord. 2. Het verbeteren van de levensomstandigheden van de kinderen en hun omgeving. 3. De sociale economische ontwikkeling in het gebied bevorderen.

Lees ook: