Geiten voor meisjes op Landelijke Stéphanos Gezinsdag

Foto: Google Streetview

Op D.V. zaterdag 18 november a.s. hoopt de werkgroep Stéphanos Staphorst e.o. voor de 17e keer haar jaarlijkse verkoopdag, de Landelijke Stéphanos Gezinsdag, te houden van 10.00 tot 15.30 uur, dit jaar in het (voormalige) bedrijfspand van Mediq aan de Wethouder Buitenhuisstraat 3 in Staphorst.

Project 2017 Geiten voor meisjes

Meisjes vanaf 8 jaar kunnen in aanmerking komen voor G4G (Goats for Girls, geiten voor meisjes). Zodra er in een dorp 20 meiden zijn die in aanmerking komen, worden ze georganiseerd in een G4G groep. De groep wordt dan gesplitst, en 10 van de meiden krijgen ieder 2 geiten. Ze krijgt eerst een training en ze moet – samen met de gemeenschap – een nachtonderkomen voor de geiten bouwen. Zo verzekerd Stéphanos zich er van dat zij weet hoe ze goed voor de geit moet zorgen. Vervolgens zal elk van meiden haar 2 eerst geboren geitjes geven aan een aangewezen meisje uit de andere helft van de groep. Zo kunnen veel meisjes worden
geholpen door een relatief kleine investering. Nadat een meisje haar eerste geiten doorgegeven heeft mag ze elke geit die daarna wordt geboren zelf verkopen om op die manier haar schoolgeld te kunnen betalen. De meiden blijven de eerste twee geitjes overdragen aan andere meiden en zelfs aan nieuwe groepen in andere dorpen. Op deze manier hebben de meiden die meedoen meer geld en worden ze ook financieel min of meer
onafhankelijk van anderen. Sponsort u een geit voor € 30,00? Sponsor een geit en help een meisje naar school! Hiermee helpt u een meisje aan een toekomst!

Stichting Stéphanos

Malawi is een erg arm land (één van de vijf armste landen ter Wereld), waar veel problemen zijn zoals hongersnoden en ziektes. Zambia staat er wat beter voor, maar ook Zambia is een erg arm land. Een van de grootste problemen in Malawi en Zambia is het grote aantal weeskinderen, in elk land meer dan 1.000.000! Veel van deze kinderen hebben hun ouder(s) verloren aan HIV / AIDS en zijn zelf ook besmet. Zij staan er nu alleen voor, ze hebben niemand die voor hen kan of wil zorgen. Stéphanos is een reformatorische stichting en geeft diaconale hulp, waarbij het uitgangspunt de hulp aan weeskinderen is. Om hen goed en blijvend te kunnen helpen is het echter belangrijk dat niet alleen zij, maar ook hun hele omgeving geholpen wordt. Daarom zijn onze activiteiten ingericht op de dorpscultuur.

Al 25 jaar, sinds 1989 is Stéphanos in Malawi om weeskinderen te helpen, in de regio Chileka, in het dorp Gomeza. Chileka ligt in het zuidwesten van Malawi vlak bij de grens met Mozambique. Dit is het gebied waar onze activiteiten zich centreren. Er is daar een Stéphanosdorp ontstaan van ongeveer 14 hectare. In het dorp staan onder andere een weeshuis, scholen, dagopvang, een vakopleiding, een (leer)boerderij en een kliniek. De weeskinderen worden o.a. voorzien van schooluniformen, voedsel, schoenen, klamboes, dekens, schoolmateriaal en (Bijbel)onderwijs. Om zoveel mogelijk kinderen en hun omgeving zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben we verschillende soorten projecten, zoals: Landbouwprojecten d.m.v. microkredieten en landbouwvoorlichting, voedselprogramma’s, kind of familie adoptieprogramma’s, programma’s in de
dorpen (hiermee bereiken wij zo’n 3000 kinderen).

In Zambia houdt Stéphanos zich bezig met 4 kernactiviteiten: Evangelisatie, alfabetisering (met als belangrijkste doel: leren lezen om de Bijbel te kunnen lezen), adoptieprogramma’s en veldwerk om te voorzien in lichamelijke noden, gericht op gezondheid. Stéphanos opereert vanuit het stadje Petauke, gelegen op het platteland in de oostelijke provincie van Zambia. Het werkgebied beslaat de dorpjes rondom dit stadje.

Lees ook: