Talen Recycling moet 150.000 euro betalen voor opruimen

Albert Talen, eigenaar van het gelijknamige recyclingbedrijf
Foto: Harm Brand

Het recyclingbedrijf van Albert Talen uit Staphorst moet de opruimkosten van bijna 150.000 euro betalen die de gemeente maakte voor het verwijderen van het afval dat het bedrijf gestort had op de openbare weg.

Het bedrijf stortte in 2015 meerdere keren grote hoeveelheden afval op de plek waar nu de Westerparallelweg loopt, waardoor de weg niet langer kon worden gebruikt. De gemeente eiste via een last onder bestuursdwang dat het bedrijf het zou opruimen. Anders zouden de kosten voor hun rekening komen.

Het bedrijf was het hier niet mee eens en stapte naar de rechtbank. De rechtbank Overijssel oordeelde vandaag dat de opruimkosten terecht voor rekening komen voor het recyclingbedrijf. In één geval oordeelt de rechtbank dat de gemeente Staphorst had moeten onderzoeken of het bedrijf meer tijd had mogen krijgen om het op te ruimen.

Familieomstandigheden

De eigenaar van het bedrijf had in dit geval gemaild dat hij om familieomstandigheden niet op zo’n korte termijn kon meewerken. De rechtbank oordeelt dat de gemeente dat had moeten onderzoeken en niet zonder meer het verzoek had moeten afwijzen.

Conflict na grondruil

Het recyclingbedrijf en de gemeente Staphorst hebben na een grondruil in 2014 een conflict met elkaar. Door de ruil kon de gemeente de Westerparallelweg doortrekken en het bedrijf kreeg een stuk grond naast zijn terrein erbij. Omdat het bedrijf van de provincie Overijssel geen afval mag storten op hun nieuwe grond, zegt het ruimte te kort te hebben.

Eigenrichting

De rechtbank oordeelt dat als het recyclingbedrijf meent dat de gemeente Staphorst zijn verplichtingen in verband met de grondruil niet nakomt, het zich kan wenden tot de civiele rechter. Eigenrichting door afval te storten op een openbare weg is niet aanvaardbaar.

Lees ook:

Dossier: Juridische zaken