Zeldzame heidekoeien na een eeuw terug in Overijssel

Marianne Zegwaard en gedeputeerde Hester Maij als portiersters.
Foto: Harry te Walvaart

De zeldzame heidekoe is na een eeuw weer terug in Overijssel. Vandaag werd op Landgoed Het Lankheet in Haaksbergen een groep heidekoeien feestelijk losgelaten door twee dames.

De heidekoeien moeten door begrazing de nieuw opgeleverde heidegronden open houden en zorgen voor verschraling. De laatste heidekoeien zijn een paar jaar geleden in Denemarken letterlijk voor de poorten van het slachthuis weggehaald. Inmiddels lopen er ook in Nederland weer enkele kleine kuddes: in Drenthe, Limburg en op de Veluwe. En vanaf vandaag dus ook in Overijssel.

Oplevering heidegebieden Landgoed Het Lankheet in Haaksbergen

Door het ontstaan van nieuwe natuur in Het Lankheet kan het leefgebied van een aantal zeldzame soorten worden uitgebreid. Bijvoorbeeld van het in Nederland zeer zeldzame gentiaanblauwtje, het heideblauwtje, de nachtzwaluw, de hoogveenglanslibel, de hazelwormadder en de levendbarende hagedis.

Het Lankheet heeft een belangrijke schakelfunctie om omliggende natuurgebieden met elkaar te verbinden en is daarmee een mooi voorbeeld van de doelstelling van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur).

Impuls voor natuur én economie

De oplevering van de nieuwe heidegronden was tevens een mooie gelegenheid voor een Haaksbergse initiatiefgroep om gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel en wethouder Annette Nijhuis van de gemeente Haaksbergen te vragen het logo te onthullen van ‘de Groene Waaier’.

De Haaksbergse initiatiefgroep heeft drie natuurorganisaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Lankheet, benaderd om de kern te vormen van een inspirerend gebiedsplan. De Groene Waaier staat voor een plan dat natuur, landbouw, midden- en kleinbedrijf, industrie en bewoners verbindt. De natuur wordt daarbij als een gelijkwaardige partner gezien en kan dezelfde aanspraken maken op inkomsten uit toerisme en recreatie.

“De samenwerking tussen de natuurorganisaties en het bedrijfsleven zie ik als een mooi voorbeeld van hoe economie en natuur elkaar hebben gevonden”, vertelt gedeputeerde Hester Maij. “Zo zien we het graag in Overijssel. We willen immers nu en in de toekomst blijven wonen, werken en recreëren in de mooiste provincie van Nederland.”

Lees ook: