Nieuwe turbines Windpark Bovenwind nog in testfase

Foto: Wij Duurzaam Staphorst

Er wordt toegeleefd naar het moment dat de molens daadwerkelijk energie gaan genereren. Voor het oog zijn de windmolens van het nieuwe Windpark Bovenwind af, maar ze staan nagenoeg stil. Dat levert her en der wat vraagtekens op. Hoe kan dit?

De realisatie van het windpark ging enorm snel, wel 2 tot 3 jaar sneller dan gemiddeld in Nederland. Er zijn drie innovatieve molens gebouwd, de eersten van hun soort. De opstart hiervan kost meer tijd dan van een standaard molen. Die tijd is door de coöperatie en de leverancier ingecalculeerd. Met de eerste turbine wordt door leverancier Enercon nog steeds volop getest. Ondertussen rees aan de voorzijde van het terrein een windmeetmast op. Met deze mast doet men nauwkeurige windmetingen waarmee een prognose van het lokale windprofiel gemaakt wordt en de verwachte opbrengst van windenergie geverifieerd wordt. Zo wordt in dit laatste stadium aan alle aspecten gewerkt die bijdragen aan dit succesvolle en lucratieve project van en voor Staphorsters. Samengevat: het project staat er goed voor, en het is naar verwachting helemaal klaar voor het volgende windseizoen.

Stefan Buning, Sales Manager bij Enercon: “Het opleveren van een prototype windturbine zoals hier in Staphorst is een intensieve aangelegenheid en brengt altijd de nodige uitdagingen met zich mee. Het testen en meten van de nieuw ontwikkelde hardware en software in dit prototype kost de nodige tijd. Na elke update volgt een uitgebreide testfase. Elke stap wordt op dezelfde manier en met dezelfde zorgvuldigheid genomen, ook omwille van landelijke en Europese normeringen. Dat is ook de reden waarom op dit moment alles stap voor stap gaat. Voor het beeld van buitenaf staan de turbines veel stil, maar er gebeurt in de turbine wel
degelijk van alles. Als het testen van turbine één afgerond is, wordt de software overgezet naar de andere turbines en dan gaat het snel. Dit komt omdat voor de overige turbines datgene kan worden toegepast wat bij turbine één allemaal is doorlopen, waardoor deze turbines sneller ingeschakeld kunnen worden.”.

“Als het dan moet, dan doen we het zelf.”, met dit credo nam Wij Duurzaam Staphorst de touwtjes in handen en bouwde zij Windpark Bovenwind. Het doel was 100% lokaal eigendom, een coöperatief windpark waarbij de winst van het windpark de gemeentegrenzen niet verlaat. En dat is gelukt. Veel inwoners hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te participeren in dit innovatieve project. Met de komst van drie windmolens is de horizon van Staphorst veranderd. Over dit beeld zullen de meningen waarschijnlijk nog lang blijven verschillen. Wat blijft is de kracht van onze gemeente en de doelen die zijn (en worden) bereikt met de realisatie van dit project. Want ongeacht het gevoel bij, of de mening over deze drie reuzen, de gemeente bereikt met deze drie molens de ambitieuze duurzaamheidsdoelen, die een energieneutraal Staphorst in 2050 dichterbij brengen.

Lees ook: Eerste heipaal windpark in grond, aanleg stroomkabel

Cookieinstellingen