`Gods volmaakte liefde`, meditatie, puzzel en kleurplaat

Foto: Stockfoto via Kerkzicht

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. ’ Johannes 3 : 16

De liefde waarover gesproken wordt in de tekst, komt van God; Hij is de volmaakte liefde. Die liefde richt zich niet alleen op de Joden, maar ook op mensen in de kerk en de mensen die niet in de kerk komen. Samen worden zij ‘wereld’ genoemd.

Hoe ziet die wereld eruit? Zijn dat de stadions in Qatar? Of mensen die van God noch gebod willen weten? Heeft God díe wereld lief? Ja, de reikwijdte van Gods liefde gaat zover, dat de meest goddeloze mens door God wordt opgezocht. Het is God, Die van Zichzelf zegt, dat Hij de wereld heeft liefgehad. Hierover bestaat dus geen twijfel.

Wanneer kom ik met die liefde van God in aanraking? Dat gebeurt nadat God u laat inzien dat u zonder Hem leeft. Dat u zichzelf als zondaar leert kennen. Dat de wet van God, die volmaaktheid van ons eist, u laat zien dat u onvolmaakt bent. Dat u schuldig bent aan Gods wet.

Wilt u weten wat Gods liefde is? Kom dan mee naar Bethlehem. Daar ligt Gods liefde. Vraag de herders maar of ze iets willen opschuiven. U kunt er nog wel bij. Hij kwam uit liefde tot zondaren, die Zijn gegeven Kind Jezus niet willen hebben.

Wilt u nog iets zien van Gods liefde? Kom dan mee naar Golgotha. Zie op Jezus, op Hem die Kerst, Goede Vrijdag en Pasen onlosmakelijk door en in Zichzelf met elkaar verbindt. Daar ziet u Gods liefde voor zondaren. Het bloed drupt van het hout. Kom met uw schuldig, zwart en verloren hart aan de voet van het kruis.

Een fontein van liefde vloeit er uit Hem, om u als een goddeloze en strafwaardige zondaar met God te verzoenen. Zodat u met Paulus, door genade, gaat zeggen: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Dan begint uw hart met de engelen van Efratha’s velden te zingen: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen van het welbehagen. Zingt u al mee? Nu onvolmaakt en straks na de dood volmaakt in het eeuwige leven? Zo niet, dan wacht u de eeuwige dood…

Lever de kleurplaat en de oplossing van de wegstreeppuzzel op vrijdag 30 december ‘s morgens tussen 10:00 en 12:00 uur en ‘s middags tussen 13:00 en 16:00 uur in bij Kerkzicht, Gemeenteweg 55 in Staphorst. Bij het inleveren van de puzzel/kleurplaat mag gratis een (tweede hands) boek uitgezocht worden.Je mag de kleurplaat en oplossing ook in de brievenbus bij Kerkzicht deponeren. (je kan dan geen tweedehands boek uitkiezen). De prijswinnaars krijgen naderhand bericht.

Lees ook: `Pinksteren voor u?` met meditatie, kleurplaat en puzzel

Cookieinstellingen