`Pinksteren voor u?` met meditatie, kleurplaat en puzzel

Foto: Stockfoto

Ter gelegenheid van Pinksteren komt Kerkzicht met onderstaande meditatie, bijpassende kleurplaat en een woordzoeker. Deze kunnen ingekleurd en afgestreept ingeleverd worden op D.V.  zaterdag 4 of 11 juni 2022 tussen 11.00 tot 16.00 uur op Gemeenteweg 55 in Staphorst.

Tien dagen na Hemelvaart is het Pinksteren. Op die dag werd de Heilige Geest uitgestort. Dat wil zeggen: op die dag werd de krachtige werking van de Heilige Geest voor het eerst heel zicht- en hoorbaar. Een voorbeeld hiervan is dat de discipelen van Jezus spraken in andere talen. De vele buitenlandse bezoekers van Jeruzalem, want daar vond de uitstorting plaats, hoorden die dag het Woord van God in hun eigen taal.

‘En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’ Handelingen 2:4

Wat was het gevolg van het horen van Gods Woord? Meer dan 3000 mensen werden op die Pinksterdag overtuigd van het feit dat zij zondaar zijn. De Heilige Geest overtuigde hen hiervan. Ze moesten erkennen dat ze zonder de Heere Jezus rampzalig zijn. Velen riepen het dan ook uit op die Pinksterdag: ‘wat zullen wij doen mannenbroeders?’ Weet u het antwoord? ‘Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.’ (Handelingen 2:37 en 38)

Wie door genade het geloof in Jezus Christus ontvangt, ontvangt de Heilige Geest. Die komt dan in u wonen. Weet u wat de Heilige Geest nog meer doet? Die spreekt dan met het Woord van God in uw hart, dat u een kind van God bent (Romeinen 8:16). De Heilige Geest onderwijst u in Gods Woord en maakt u levenslang een leerling van Gods Woord. Ja, de Heilige Geest overtuigt u dan keer op keer dat het Woord van God, heel persoonlijk, voor u dé enige Waarheid is! Kent u deze Waarheid? Nee? Dan bent u werkelijk ongelukkig! Bid God dan om de werking van de Heilige Geest in uw hart! Of zegt u ja, die Waarheid ken ik. Dan heeft u de enige troost in leven en sterven ontvangen! Dan bent u werkelijk gelukkig!

Lees ook: `Een onbetaalde rekening` meditatie, kleurplaat en puzzel

Cookieinstellingen