Klokkenstoel Olde Kerkhofsweg nu officieel in gebruik

Op zaterdagmiddag 11 september 2021 is de klokkenstoel bij de kerkheuvel aan de Olde Kerkhofsweg officieel in gebruik genomen door het luiden van beide klokken door de burgemeester en een ouderling. De stichting wil de klok vaker gaan luiden en is daarom nog op zoek naar vrijwillige klokkenluiders. Die kunnen zich melden bij bestuurslid de heer A. den Ouden.

Voorafgaand aan de ingebruikname hielden drie personen een toespraak; de nieuwe voorzitter van het bestuur van Stichting Historieherstel Staphorst 2017, de heer J. Talen, de edelachtbare heer burgemeester J. ten Kate als overheidspersoon, en (wegens verhindering van de predikant H.J. van Marle) de eerwaarde heer J. Talen, ouderling in de Dorpskerk van Staphorst. In bovenstaande video zijn fragmenten hiervan te horen.

Het is de bedoeling dat deze klokken van tijd tot tijd geluid worden, bijvoorbeeld op tweede feestdagen, Goede Vrijdag en op bid- en dankdagen, en misschien nog wel meer dagen en/of gelegenheden, maar nooit op zondag. Hiermee is het eerste onderdeel van de plannen van stichting de werkelijkheid geworden. De oude kerkheuvel is opgeknapt, het begin van een wandelpad/fietspad langs deze heuvel is gerealiseerd.

Stichting Historieherstel Staphorst 2017 heeft met het herstel van de kerkheuvel en de klokkenstoel een prachtige bijdrage geleverd aan het terugbrengen van een stukje religieus erfgoed in de gemeente Staphorst. Een fraaie klokkenstoel met een oorspronkelijke klok en een nieuw gegoten klok. De tekst op de klokken is vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke tekst (het nieuwe gietjaar en de naam van de stichting staat er ook in vermeld).

Lees ook: Testen klank, afwerking en afvoer van luidklok `Maria` (video)

Cookieinstellingen