Ingebruikname klokkenstoel met burgemeester en ouderling

De klokgieters worden extra bedankt op de Staphorster manier (oktober 2018).
Foto: Harm Brand / Staphorst Nieuws

Op D.V. zaterdag 11 september 2021 om 13:30 uur wordt de klokkenstoel, die al enige tijd bij de kerkheuvel aan de Olde Kerkhofsweg (achter Autobedrijf Slager) in volle glorie staat te prijken, officieel in gebruik genomen. De plechtigheid duurt ongeveer een half uur. Het is de bedoeling dat deze klokken van tijd tot tijd hun geluid weer als vanouds over het dorp laten horen.

De eigenlijke ingebruikname bestaat in het luiden van de beide klokken. Voorafgaand zullen achtereenvolgens het woord voeren; de vice-voorzitter van het bestuur van Stichting Historieherstel Staphorst 2017, de heer J. Talen, de edelachtbare heer burgemeester J. ten Kate als overheidspersoon, en (wegens verhindering van de predikant H.J. van Marle) de eerwaarde heer J. Talen, ouderling in de Dorpskerk van Staphorst. Naast de genodigden (vrijwilligers en sponsoren) worden belangstellenden van harte uitgenodigd de ingebruikneming bij te wonen. Men wordt vriendelijk verzocht de aanwijzingen van aanwezige regelaars op te volgen.

De stichting hoopt met de herleving van dit stukje religieus erfgoed een bijdrage te leveren aan de identiteit van het dorp. Dankzij vele giften, in natura en in valuta, en de inzet van veel vrijwilligers, zowel particulier als bedrijfsmatig, is het eerste onderdeel van de plannen van stichting de werkelijkheid geworden. De oude kerkheuvel is opgeknapt, het begin van een wandelpad/fietspad langs deze heuvel is gerealiseerd. Er is een stoere replica van de klokkenstoel van voor 1752 gemaakt. Van de verdwenen klok uit 1417 is een replica gegoten. De oude luidklok die jarenlang naast de Dorpskerk in de tuin stond is hersteld. Beide klokken hangen in de stoel.

Lees ook: Testen klank, afwerking en afvoer van luidklok `Maria` (video)