Groot verkiezingsdebat GR2018 met alle zes politieke partijen

Er kwamen zo’n 240 mensen af op het grote verkiezingsdebat in Zaal Spoorzicht met de lijsttrekkers van alle zes aan de verkiezingen deelnemende partijen. Na koffie bij binnenkomst zocht iedereen een plaats. Zittend op een van de 180 stoelen of staand achterin of zittend op barkrukken.

De burgemeester heette iedereen welkom, in het bijzonder die jongeren die komende woensdag voor het eerst mogen stemmen. Hij telde onder de aanwezigen zo’n 30 zwevende kiezers. Daarna was het woord aan Marcel van Dijk, eigenaar van een communicatiebureau als debatleider. Als eerste gaf deze de hashtag door waarmee men op sociale media iets over deze avond melden kan: #staphorstkiest.

Een kandidaat hield een kort speerpuntpraatje (pitch) van maximaal één minuut, vervolgens een andere kandidaat met wie hij of zij aan de hand van de stelling in debat ging. Deze stelling werd vervolgens in stemming gebracht voor het publiek. Ongeveer 100 aanwezigen stemden digitaal met hun smartphone via het systeem van Kahoot.it. In de pauze is gevraagd of er tevens ook handen opgestoken konden worden.

Als eerste hield Liesbert Lubberink (PvdA) haar pitch over zondagsrust. “De zondag als rustdag is bepaald door het geloof”. Lucas Mulder (SGP) werd gevraagd daarop te reageren. Hij gaf aan dat er vanuit de overheid een Zondagswet is. De eerste stelling voor het publiek was: “De zondag is van oudsher een rustdag, maar dat hoeft niet zo te blijven”. Uitslag:  33 eens, 62 oneens, (totaal 95 stemmen).

Jacob Spiker (CDA) vond dat er best locaties zijn op recreatief gebied die op zondag open kunnen. Alwin Mussche (CU) sloot zich aan bij Lucas Mulder en opende de aanval op Jacob Spiker; hij verweet hem dat het CDA landelijk een draai gemaakt heeft. In 2009 hebben de gezamenlijke fracties in de Tweede Kamer nog gepleit tegen zondagsopenstelling.

Kunst en cultuur was het volgende thema. Over erfgoed en monumenten. Jan Talen (DPS): “Laten we het museum gewoon als museum houden, dan wordt het hele Staphorst in ieder geval geen Orvelte”. Alwin Mussche (CU) pitchte over: “Veilige fietsverbindingen”, zijn debatopponent was Jan Talen (DPS) en de stelling: “Staphorst is levensgevaarlijk voor fietsende kinderen”. Uitslag: 33 eens, 55 oneens (totaal 88 antwoorden).

De aansluiting op de A28 houdt al decennialang de gemoederen bezig. Zo ook deze avond. De stelling was: “Nieuwe op- en afritten van de A28 maken Staphorst verkeersveiliger”. Daarna verdedigde Alfred Stegeman (GB) het plan om het centrum van Staphorst autoluw te maken. Daarin zien de overige partijen heel weinig tot niets. Lucas Mulder (SGP): “Mensen willen met de auto naar de winkel, dat is een feit”.

Na de pauze presenteerde Jan Talen (DPS) zijn nieuwe politieke beweging met burgerparticipatie, niet eens in de vier jaar stemmen, maar elke 14 dagen over de raadsstukken. Van verschillende kanten werd hij aangevallen op zijn frequente afwezigheid bij raads- en commissievergaderingen.

Jacob Spiker (CDA) pleitte voor ‘Baas op eigen erf’, een van de CDA-campagnepunten. “Voor het iets breder maken van een oprit in de dorpskern moet een vergunning aangevraagd worden. Het gaat nog verder, als we een voormalig agrarische gebouw willen verbouwen tot woning…”.

Lucas Mulder (SGP) pleitte voor een vak-havo met meer technisch onderwijs, praktische vakken en stages in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs. “Uiteraard hoort een onderwijs-organisatie zo’n programma op te zetten. In Staphorst is er echt een voedingsbodem”.

Tot slot mochten alle lijsttrekkers in 10 woorden een oproep formuleren en was daarmee het grote gemeenteraadsverkiezingsdebat van Staphorst 2018 ten einde. Als snel werd de zaal een stuk leger, velen bleven echter nog een poosje hangen om na te praten met een drankje en warme snack.

Diverse partijen hadden een kraampje achterin de zaal. Verschillende lokale partijbonzen deelden reclame uit aan de bezoekers.

Lees ook:

Cookieinstellingen