Duizenden oranje-gedekselde containers op gemeentewerf

Foto: Lucas Mulder

Op de gemeentewerf staan inmiddels duizenden containers voor plastic, metaal en drankkartons gereed. Over de kleur van de deksels was enige discussie…

De gemeente Staphorst wil de service op de herbruikbare materialen verhogen. Ze gaan huishoudens nog dit jaar voorzien van een 240 liter PMD-container en voortaan de kunststofverpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons hiermee inzamelen. De inzameling met fragiele zakken, die bovendien nogal eens wegwaaien, komt daardoor te vervallen.

Ondergrondse container

De gemeente Staphorst gaat vanaf 1 januari 2016 een pilot uitvoeren met ondergrondse containers. Voor de pilot was de gemeente benieuwd naar de huidige inzichten over het gebruik van de ondergrondse container. Daarvoor was een enquête opgesteld.  De periode voor het invullen van deze enquête is inmiddels gesloten.

Omdat het gemeentebestuur meer inzicht willen krijgen in het gebruik van ondergrondse containers voor restafval gaan ze een pilot uitvoeren. Op een vijftal locaties, drie in Staphorst, één in IJhorst en één in Rouveen. Worden ondergrondse containers geplaatst. Alle huishoudens ontvangen een pasje om restafval aan te kunnen bieden op deze ondergrondse containers.

De restafvalinzameling middels de container huis-aan-huis blijft daarnaast bestaan. U behoudt dus gewoon uw restafvalcontainer en deze blijft de gemeente ledigen. Wel gaat de inzamelfrequentie van eens per 4 weken naar eens per 8 weken. Deze pilot wordt begin 2017 geëvalueerd, waarna verdere besluitvorming over de restafvalinzameling plaatsvindt.

Jippe Hoekstra: ‘Ondergrondse containers horen in steden, niet in Staphorst’

De pilot met ondergrondse containers is besproken in het radioprogramma ‘Politiek van Opzied’. Oud-raadslid Jippe Hoekstra (PvdA) vindt het geen goed idee. Ondergrondse containers is iets voor in een stad waarin weinig ruimte is. In een dorp als Staphorst is voldoende ruimte. Dit lijkt een heldere visie van deze rode prominent, alhoewel…

Op Twitter ontspon zich een aardige woordenwisseling over de kleur van de deksels:

  • Raadslid Lucas Mulder: ‘Volgens wens SGP voorzien van oranje deksels.’
  • Oud-raadslid Jippe Hoekstra: ‘Volgens mij zie je het verschil niet tussen oranje en rood. Dat is wel bedenkelijk, Lucas!’.
  • Lucas Mulder: ‘Ik begrijp je teleurstelling als PvdA-er @jippehoekstra. Bij daglicht  volgt nog een foto, er staan nu al 2496 SGP-containers. Oranje boven!’
  • Ook voormalig burgemeester Joop Alssema mengt zich in de discussie met een mengkleur. ‘@Lucas_Mulder @jippehoekstra het heeft wel rode tint. Is het een mix van oranje met rood. Ik wacht af.’
  • Lucas Mulder besluit de discussie: ‘Ziedaar, altijd op zoek naar een compromis…[email protected] @jippehoekstra; Mooi dat straks iedereen dit deksel beet pakt ;-)’

Lees ook: