Wie heeft interesse voor woning in Rouveen Zuid fase 1?

Foto: Gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst gaat aan de slag met de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid. Het gaat hierbij om het blauw omlijnde gebied op de luchtfoto. Hieronder de huidige stand van zaken.

Hebt u interesse om te gaan wonen in Rouveen Zuid? Vul dan het digitale interesseformulier in. Let op! Dit is nog geen echte aanmeldingslijst. Op dit moment kan men zich nog niet officieel inschrijven. In de loop van het proces gaan zij geïnteresseerden informeren via een nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dit dan aan op het interesseformulier.

De gemeente is op dit moment bezig met de eerste voorbereidingen voor de planvorming voor de nieuwe woonwijk. Het ontwerp van de woonwijk wordt vastgelegd in een nieuw stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening waarop globaal de nieuwe inrichting van de woonwijk te zien is. Op de tekening staat waar de nieuwe woningen en wegen komen en waar ruimte is voor parkeren, groen en water.

Om woningbouw mogelijk te maken op de locatie Rouveen Zuid moet het bestemmingsplan worden aangepast voor de nieuwe situatie. Hier wordt mee gestart nadat het stedenbouwkundig plan is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin komen de (bouw)regels voor de nieuwe woningen te staan. Zoals de maximale goot- en bouwhoogte en regels voor bijgebouwen. Naar verwachting wordt dit na de zomer 2021 opgepakt.

Lees ook: Kavels nieuwbouw Rouveen West IV allemaal verkocht