13 personen willen burgemeester van Staphorst worden

De galerij met portretten van oud-burgemeesters in 2018 (voor het vertrek van Segers).
Foto: Rensje Vos

Bij Commissaris van de Koning Heidema  hebben 13 personen hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Staphorst. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 33 en 63 jaar. De sollicitanten zijn 2 vrouwen en 11 mannen, 8 hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 5 hebben een andere professionele achtergrond.

Op 24 november 2020 heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De sollicitatietermijn liep van 26 november tot 18 december 2020. Het burgemeestersambt in Staphorst is sinds 13 januari 2020 vacant door het vertrek van burgemeester Theo Segers. Sindsdien neemt Gerrit Jan Kok het ambt waar.

De komende tijd staat voor de Commissaris van de Koning in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor.

De afkomst naar politieke kleur laat een grote diversiteit zien, de partijnamen zijn niet bekendgemaakt. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Staphorst bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister bereidt het Koninklijk Besluit voor, waarbij de burgemeester wordt benoemd. Staphorst verwacht zijn nieuwe burgemeester in mei 2021.

Bij de procedure in 2015 waarin Theo Segers als burgemeester benoemd werd, waren er 23 sollcitanten.

Lees ook: Profielschets nieuwe burgemeester Staphorst vastgesteld