Wel 23 sollicitanten voor burgemeesterspost van Staphorst

Burgemeester J. D. Alssema op Nieuwjaarsreceptie 2015
Foto: Gemeente Staphorst

Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten ontving 23 sollicitaties voor de burgemeesterspost in Staphorst. Onder de sollicitanten bevinden zich 3 vrouwen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 33 en 63 jaar.

Achtergrond sollicitanten
17 kandidaten hebben of hadden een (hoofd-)functie in het openbaar bestuur, 6 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. 4 sollicitanten zijn lid van het CDA, 8 van de ChristenUnie, 8 van de SGP en 3 kandidaten zijn niet aangesloten bij een politieke partij.

Hoe verder?
De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van gesprekken. Daarna zal de commissaris van de Koning met het door de raad vastgestelde profiel een selectie van kandidaten aan de vertrouwenscommissie voorleggen. Die commissie kan vervolgens aan het werk.

Gemeenteraad
Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Staphorst bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. Dat zal voor de zomervakantie gebeuren. De procedure is erop gericht dat Staphorst de nieuwe burgemeester in september van dit jaar kan verwelkomen.

Vacature
De gemeenteraad heeft op 3 maart het profiel voor de nieuwe burgemeester geschetst. De sollicitatietermijn liep van 9 tot 30 maart. De burgemeestersvacature in Staphorst (ruim 16.000 inwoners) ontstaat 1 september 2015 door het vertrek van burgemeester Joop Alssema.

Lees ook: