Bijna 800 reacties op profielschets nieuwe burgemeester

Foto: Gemeente Staphorst

In oktober 2020 riep de gemeente haar inwoners op om mee te denken over een nieuwe burgemeester voor gemeente Staphorst. Inwoners konden aangeven aan welke eisen, wensen en verwachtingen de nieuwe burgemeester volgens hen moet voldoen. De gemeente stelde twee weken lang een online enquête open. In die periode hebben bijna 800 inwoners hun visie op de nieuwe burgemeester doorgegeven.

Naast de bijna 800 reacties op de online enquête van inwoners, heeft de vertrouwenscommissie (belast met het opstellen van het profiel) ook met externe partners gesprekken gevoerd om de profielschets nog duidelijker te krijgen. Al deze informatie is input geweest voor de vertrouwenscommissie bij het opstellen van de profielschets.

In de vertrouwenscommissie zitten alle fractievoorzitters van de vertegenwoordigde partijen: Jacob Spiker (CDA en voorzitter vertrouwenscommissie, Erik Hattem (SGP), Jan Carlo Bos (CU), Alfred Stegeman (Gemeentebelangen) en Liesbert Lubberink (PvdA). Daarnaast treden Alwin Mussche (wethouder), Saskia Voortman (raadsgriffier) en Marianne Kragting (gemeentesecretaris) op als respectievelijk adviseur, secretaris en plaatsvervangend secretaris.

Op 24 november 2020 stelt de gemeenteraad de profielschets vast en draagt deze over aan de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning stelt vervolgens de vacature voor een nieuwe burgemeester voor gemeente Staphorst open. In verband met de coronamaatregelen is het voor publiek niet mogelijk om de vergadering van 24 november aanstaande fysiek bij te wonen. De raadsvergadering is wel zoals gebruikelijk online te volgen via www.staphorst.nl/raadsvergadering.

Gemeente Staphorst hoopt voor de zomer van 2021 een nieuwe burgemeester te hebben als opvolger van de in januari vertrokken Theo Segers. Gerrit Jan Kok is sindsdien waarnemend burgemeester totdat de benoeming van de nieuwe burgemeester door de Kroon is afgerond, zodat een soepele overdracht van werkzaamheden kan plaatsvinden. De profielschets wordt vanaf woensdag 25 november 2020 openbaar gemaakt.

Lees ook: Onderzoek: `Wat voor burgemeester heb jij op het oog?`