Onderzoek: `Wat voor burgemeester heb jij op het oog?`

Foto: Gemeente Staphorst

Hoe ziet de beste burgemeester voor Staphorst er uit? Aan welke eisen, wensen en verwachtingen moet de nieuwe burgemeester volgens u voldoen? Dat wil de gemeente Staphorst graag van haar inwoners weten. De gemeente stelt daarom twee weken lang een online enquête met vier korte vragen over ‘De beste burgemeester van Staphorst’ open voor haar inwoners.

Staphorst hoopt ruim voor de zomer van 2021 een nieuwe burgemeester te hebben als opvolger van de in januari vertrokken Theo Segers. Gerrit Jan Kok is waarnemend burgemeester totdat de benoeming van de nieuwe burgemeester door de Kroon is afgerond, zodat een soepele overdracht van werkzaamheden kan plaatsvinden. De gemeenteraad gebruikt de komende periode om de verwachtingen ten aanzien van het profiel te inventariseren. Inmiddels is er een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad geformeerd en is er een verordening vastgesteld waarin de procedure is afgesproken.

In de vertrouwenscommissie zitten alle fractievoorzitters van de vertegenwoordigde partijen: Jacob Spiker (CDA en voorzitter vertrouwenscommissie), Erik Hattem (SGP), Jan Carlo Bos (CU), Alfred Stegeman (Gemeentebelangen) en Liesbert Lubberink (PvdA). Daarnaast treden Alwin Mussche (wethouder), Saskia Voortman (raadsgriffier) en Marianne Kragting (gemeentesecretaris) op als respectievelijk adviseur, secretaris en plaatsvervangend secretaris. De vertrouwenscommissie gaat nu bezig met het opstellen van de profielschets.

De input van de bevolking via de online enquête zal voor de vertrouwenscommissie daarbij een belangrijke factor zijn. Deze enquête is twee weken lang in te vullen, van 1 oktober tot en met 14 oktober. Vervolgens zal de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering in november een besluit nemen over de profielschets. Deze wordt daarna overgedragen aan de Commissaris van de Koning. De CdK zal vervolgens de vacature voor een nieuwe burgemeester openstellen.

Lees ook: Werving nieuwe burgemeester voor Staphorst van start