Column wethouder Lucas Mulder: `Hart onder de riem`

Foto: Gemeente Staphorst

Strepen op de vloer, flacons met desinfecterende middelen en bordjes ‘Volg deze looproute.’ Wie rond de jaarwisseling had voorspeld dat we in 2020 met dit soort maatregelen zouden worden geconfronteerd, zou wenkbrauwen sterk doen fronsen. Column `Hart onder de riem` van wethouder Lucas Mulder.

In een paar maanden tijd is de noodzaak voor ander gedrag duidelijk geworden. Afstand houden en geen hand geven, het voelt onnatuurlijk aan. Als gemeente hebben we de landelijke en regionale instructies gevolgd en onze inwoners zoveel mogelijk geïnformeerd. We onderhouden natuurlijk regelmatig contact met zorginstellingen, bedrijven, scholen en verenigingen. Dat wordt als waardevol ervaren.

In winkels, op het werk, op de camping, bij de club, in kerken en op scholen, overal is er de laatste maanden hard aan gewerkt om alles in goede banen te leiden.

Het valt ons op dat iedereen enorm zijn best doet om het goed te regelen. Dat vergt extra inzet van mensen en middelen, maar het wordt gedaan. Dat is een groot compliment waard!

Dat compliment geldt voor het winkelpersoneel, de zorgmedewerkers, de bedrijven en andere sectoren. Dat geldt ook voor u en jou als klant, als zelfstandige of als werknemer. We steken ieder graag een hart onder de riem!

Inmiddels komen de horeca en aanverwante bedrijven weer op gang. Het is goed om te zien dat de ondernemers en vrijwilligers alles in het werk stellen om de toegang en logistiek goed te regelen. Ik zou zeggen, ga er als klant of bezoeker ook nuchter mee om. Laten we voorkomen dat de geboden ruimte weer moet worden ingeperkt.

Het ziet ernaar uit dat de coronamaatregelen stapsgewijs worden verruimd. In de maand juli zijn grotere groepen en bijeenkomsten toegestaan, de terrassen zijn open en meer mensen gaan naar het werk. Ondertussen is het de vraag hoe het dan gaat met nieuwe besmettingen. Over het algemeen neemt het gevoel van acuut gevaar af en wordt de noodzaak om economische schade te beperken steeds sterker gevoeld. Dat blijft voortdurend een afweging. Blijf verantwoordelijkheid nemen en bedenk: voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast…

Lees ook: Wethouder Lucas Mulder: `Afstand nemen en houden`