Nieuwe AED in Rouveen-West in gebruik genomen

Foto: Harm Brand

Bestuurslid Els Buitenhuis van AED Staphorst voorzag de initiatiefnemer, de helper en de gastheer van een mooie bos bloemen als dank voor de inspanningen. Vorige week is de nieuwe AED in Rouveen West in gebruik genomen tijdens een kleine lokale demonstratie met spandoek.

De AED-buitenkast hangt aan het begin van de Beukenlaan vanaf het Scholenland. Maarten Petter had al eerder gemeld: “Hij mag bij mij aan de muur”. Het tuinschuurtje bleek echter geen ideale plek. Daarom hangt hij aan een RVS-beugel aan de erfgrens. De benodigde stroomkabel loopt door mantelbuis in de grond.

Henk Compagner kreeg vorig jaar van zijn werkgever UniCarriers een zo goed als nieuwe AED voor de Rouveners. Om deze voor algemeen gebruik paraat te hebben is er echter meer nodig. Hij nam daarvoor contact op met Stichting AED Staphorst en zette een actie op touw voor een solide beveiligde buitenkast.

Samen met Henk Poolman ging hij meer dan honderd woonadressen tussen de Hazelaarlaan en de Schipgravenweg langs. Vooral in het begin ging de teller vlot omhoog, 100 euro hier 50 euro daar, maar ook bedragen van 20, 10 en 5 euro werden genoteerd. Uiteindelijk werd het benodigde begrootte bedrag ruimschoots gehaald.

Inmiddels zijn de meeste bijdragen binnen. Er zijn nog enkelen die hun toegezegde bijdrage nog niet overgemaakt hebben. Dit kan via een overboeking op rekeningnummer NL05RABO0335902138 t.n.v. Stichting AED Staphorst o.v.v. Rouveen-West. Door de extra beugel zijn er ook wat meer kosten gemaakt.

Veel eerdere AED’s in Rouveen zijn destijds vanuit het RABO-fonds gefinancierd. Sindsdien is de dorpskern behoorlijk gegroeid. Na de afbouw van Rouveen West 4, was de afstand tot een AED toegenomen. Ook bewoners het buitengebied rond de Klaas Kloosterweg tussen de Conradsweg en Stadsweg zijn hiermee bereikbaar.

De inzet van een AED is van cruciaal belang bij hartfalen. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op doorleven met minimale schade. De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer te komen.

Voor de hulpverlening is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een AED ter plaatse is. Een burgerhulpverlener kan in die kritieke minuten de eerste hulp opstarten. De alarmering gaat via de app van hartslagnu.nl. Wie ook burgerhulpverlener worden wil, kan zich aanmelden via: [email protected]. Meer informatie.

Lees ook: Henk Compagner start actie voor AED in Rouveen West