Aanleg fietspad Punthorst wordt opnieuw aanbesteed

Visualisatie toekomstig fietspad Kanlaan
Foto: Gemeente Staphorst

Het college doet de gemeenteraad een nieuw voorstel voor de herstart van de aanleg van een vrijliggend fietspad in Punthorst. Ze beëindigt het geschil met de eerdere aannemer en vraagt gemeenteraad om extra krediet. Het voorstel zal opiniërend worden besproken tijdens de raadsvergadering van 26 mei 2020.

Het project ‘Fietspad Punthorst’ is op 7 juni 2017 openbaar aanbesteed en werd daarna gegund aannemer Ploegam uit Vinkel en het werk ging op 18 mei 2018 officiëel van start. Vanwege een geschil werd het werk door de aannemer echter stilgelegd. De gemeente heeft op 19 maart 2019 het contract met deze aannemer beëindigd. Begin juni 2019 heeft de gemeente de aanwonenden ingelicht dat de werkzaamheden van aannemer Ploegam zijn overgenomen door NTP Infra.

De gemeenteraad wordt nu voorgesteld om dit geschil af te ronden en uit de impasse te geraken, zodat het fietspad kan worden gerealiseerd. Hiervoor vraagt het college de gemeenteraad om een extra krediet voor de nieuwe aanbesteding van het 4,5 kilometer lange fietspad. Naast kosten voor nutsvoorzieningen en gemaakte juridische kosten, bestaat dit bedrag voor het grootste deel uit de aanneemsom voor realisatie van het fietspad.

Door de gemeenteraad was eerder € 2.395.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is tot nu toe al € 1.283.653 uitgegeven. Nog te betalen aan Ploegam een bedrag van € 444.576. Resterend krediet voor de uitvoering 666.771. Naar verwachting is er nu nog een aanvullend krediet nodig van € 1.300.000 om het fietspad te realiseren. Hierdoor zijn de totale nog te maken kosten geraamd op € 666.771 + € 1.300.000 = € 1.967.771. Bij de raadsstukken is een geheime ‘Memo verantwoording krediet fietspad Punthorst’ gevoegd.

Het plan is om in de maand juni in gesprek te gaan met de drie geselecteerde aannemers en hen te vragen een offerte in te dienen voor de aanleg van het gehele traject. Op basis van de inschrijvingen, wordt het werk gegund en vindt de uitvoering plaats. Het gaat om de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Mr. J.B. Kanlaan en de Evenboersweg vanaf de Leidijk tot aan de gemeentegrens met Dalfsen.

Wethouder Alwin Mussche: “ We vinden het fietspad van groot belang voor de veiligheid van de inwoners van Punthorst, en vooral voor de schoolgaande jeugd. Daarom leggen we nu een nieuw voorstel voor aan de gemeenteraad.”. De aanwonenden langs het traject van het fietspad zijn op 7 april 2020 voor het laatst geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Lees ook: Maximumsnelheid op gedeelte van Kanlaan gehalveerd