Kranslegging bij Dodenherdenking 2020 in beslotenheid

Foto: Gemeente Staphorst

In beslotenheid legden burgemeester G.J. Kok en een vertegenwoordiger van de Stichting 4 mei Staphorst vandaag op 4 mei 2020 een krans en bloemen bij het monument aan het marktplein. Wegens de bijzondere omstandigheden vond de kranslegging dit jaar plaats in strikte beslotenheid. Het bestuur van de Oranjevereniging Staphorst legde een bloemstuk.

Ieder jaar herdenken wij op 4 mei de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Het is een belangrijk moment voor ons land en dorp, een gebeurtenis die ons in gedachten altijd weer verenigt met allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Dit jaar is de herdenking in meerdere opzichten bijzonder. Ten eerste is het in 2020 vijfenzeventig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Een jaar waarbij een bijzondere herdenking past. Daaraan is dan ook lang en hard gewerkt door velen in het land en ons dorp. Toen deed zich echter een bijzondere omstandigheid voor.

Door het coronavirus zijn landelijk alle activiteiten rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag afgelast. Zo ook in Staphorst. Het Nationaal Comité heeft plaatselijke autoriteiten en organisatoren opgeroepen om wel bloemen te blijven leggen, maar overal zonder publiek. In overleg met de  Stichting 4 mei Staphorst heeft de gemeente Staphorst besloten om aan deze oproep gehoor te geven.

Het monument herdenkt de inwoners van de gemeente Staphorst die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Nederlands-Indië. Het monument herdenkt tevens de gedeporteerden vanuit de drie kampen in de gemeente, kamp Beugelen, kamp Conrad en kamp ’t Wiede Gat. Vanuit deze kampen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden Joodse mensen gedeporteerd.

Het was een sobere plechtigheid bij het oorlogsmonument, met 44 namen in steen gehouwen, in het hart van ons dorp. Soberder dan in andere jaren, maar niet minder gemeend dan anders. Want die 44 namen staan voor mensen wier gemis in ons dorp nog altijd wordt gevoeld, namen van mensen die niet alleen voortleven in het hart van het dorp, maar in zo onnoemelijk veel harten en gedachten van familie, nabestaanden en dorpsgenoten.

Lees ook: Dodenherdenking 2019 afsluitend defilé met muziek (video)