Geen gevaar meer voor omgeving na brand papierverwerker

Nablussen op 18 juli aan het begin van de avond
Foto: Harm Brand

De resultaten van de metingen na de grote brand op 18 juli 2019 zijn bekend. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft geen verhoogde waarden gemeten na de brand bij Huhtamaki Paper Recycling aan de Industrieweg in Staphorst.

Locoburgemeester Lucas Mulder: “Goed nieuws aan het eind van een turbulente week. Gelukkig blijkt uit de controle dat er geen gevaar meer is voor de omgeving. We wensen betrokkenen veel sterkte bij de afhandeling van alle gevolgen.” De metingen tonen aan dat gevaarlijke stoffen binnen de veilige normen blijven. Daarom worden de uit voorzorg gegeven adviezen ingetrokken.

Vooruitlopend op de meetresultaten was het advies om te stoppen met begrazing en vee binnen te houden. Aangeraden werd om melk van vee dat die dag en daarna buiten heeft gestaan, apart te houden. Daarnaast het advies om geen gewassen uit eigen tuin te eten, met uitzondering van gewassen die men kan schillen of die uit een kas komen. Maaien en oogsten werd afgeraden. Hobbykippen binnenhouden en voorlopig geen eieren te eten van kippen die buiten liepen.

De bewoners en de bedrijfseigenaren in het aandachtsgebied zijn niet persoonlijk op de hoogte gesteld van de veiligheidszorgen en -adviezen. Er is gekozen voor verspreiding via de media omdat dat sneller gaat. Als de gemeente echt aanwijzingen had gehad dat er acuut gevaar was, hadden ze wel andere middelen ingezet. Voor vragen kan men contact opnemen met de GGD IJsselland via 088-4430689 of [email protected].

Lees ook: Nablussen papierrecyclingbedrijf duurt nog de hele dag