Staphorst sluit zich aan bij actie `één tegen eenzaamheid`

Foto: Willie Oldengarm

Tijdens een wethoudersbijeenkomst over eenzaamheid op 22 mei 2019 heeft wethouder Mussche zijn handtekening gezet onder de actie ‘één tegen eenzaamheid.’ Eenzaamheid is een groeiend probleem in Nederland.

Wethouder Alwin Mussche: “Ik vind het belangrijk dat we ons als gemeente inzetten tegen eenzaamheid. De landelijke actie één tegen eenzaamheid is hier een mooie aanvulling op.” Hij ondertekende vijf pijlers. Met deze pijlers richten lokale partijen een duurzame aanpak in waarin iedereen verantwoordelijkheid kent. Door middel van het actieprogramma wordt de lokale aanpak van de gemeente Staphorst ondersteund met onder andere kennis en materiaal.

Het doel van de actie is om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Het programma schetst een aanpak om eenzaamheid onder ouderen eerder te signaleren, te doorbreken en tegen te gaan. Ruim 100 gemeenten hebben zich inmiddels aangesloten bij het initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gemeente Staphorst is met het project Vitaal & Veilig Thuis Staphorst al langer actief bezig met het verminderen van eenzaamheid onder ouderen.

Lees ook: Samen aan tafel in d` Olde Skoele tegen de eenzaamheid