Nederlanderschap voor de heer Stewart William Santer

Foto: Gemeente Staphorst

Op 22 mei 2019 is tijdens een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis aan een inwoner van de gemeente Staphorst het Nederlanderschap verleend. Speciaal voor de ceremonie was zijn moeder overgekomen uit Groot-Brittannië.  Op de foto de heer Santer (met certificaat), geflankeerd door zijn vrouw en twee kinderen.

Tijdens de ceremonie heeft Stewart William Santer ten overstaan van burgemeester Segers de verklaring van verbondenheid afgelegd waarna hij officieel het Nederlanderschap heeft verkregen. Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of door een optieprocedure. Tijdens de naturalisatieceremonie wordt stilgestaan bij de betekenis van de Nederlandse nationaliteit.

Iedereen van 16 jaar en ouder moet bij de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid afleggen. Hiermee belooft hij of zij om de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.

Lees ook: Naturalisatieceremonie voor mevrouw Zahra Ali Sharif