Staphorst praat niet over drugsgebruik onder de jeugd

Foto: Eelco Kuiken

De gemeente Staphorst heeft een alcohol- en drugsprobleem onder de jeugd. Bijkomend probleem is het taboe om erover te spreken en als dat al gebeurt, dat vooral ouders het probleem sussen of ontkennen. Woensdagmiddag bracht de nieuwe commissaris van de Koning van Overijssel, Andries Heidema, een bezoek aan de gemeente Staphorst. In vier jaar tijd bezoekt hij alle 25 Overijsselse gemeenten.

Een van de zaken die ter tafel kwamen, was het alcohol- en drugsprobleem. ‘Zoals stewards, mannen uit de eigen gemeenschap, het schijnbaar onoplosbare probleem van jarenlang vandalisme en relletjes tijdens de jaarwisseling in Staphorst wisten uit te bannen, zo moet ook het drugs- en alcoholprobleem in de gemeente Staphorst opgelost worden. We moeten het samen doen. Gebruik de kracht van de samenleving. Kom samen in het offensief. Dit speelt in meer gemeenten. De valkuil is dat we het niet benoemen’, aldus commissaris Heidema.

Niels Ubak van de Jongerenraad Staphorst bond de kat de bel aan door anderhalf jaar geleden tijdens de raadsvergadering een zakje cocaïne aan burgemeester Theo Segers te overhandigen. Gewoon gevonden in een uitgaansgelegenheid. Onderzoek onder 774 jongeren in Staphorst wees uit dat dertig dagelijks drugs gebruiken. Een even grote groep doet dit af en toe. Een grote meerderheid drinkt alcohol.

Experts, zoals het jongerenwerk, predikanten, scholen, de politie en ook de huisarts constateren een toename van drank- en drugsgebruik. Ze waren woensdag allemaal aanwezig bij het overleg dat plaatsvond in de bestuurskamer van SC Rouveen. Officiële instantie Tactus kan een toename niet concreet hard maken, maar het gevoel van eigenlijk iedereen die er mee te maken heeft, wijst de foute kant op. Het gebeurt achter de deur en vooral ook onder de radar.

Huisarts Alireza Pezeshki Nia van de huisartspraktijk Rouveen, vindt het probleem in Staphorst en Rouveen zelfs schrikbarend. Hij mist bij ouders de urgentie, de schaamte en het schuldgevoel. ‘Ik word er dagelijks mee geconfronteerd. Kinderen van 14 bestellen online drank en de ouders vinden het prima. Beter onder mijn dak dan buiten, hoor ik dan.’ Nia, arts in een praktijk met 3300 patiënten, vindt ook de groepsdruk onder jongeren een groot probleem. Blijkbaar moet je meedoen, anders hoor je er niet bij. Hij ziet ook huiselijk geweld en andere problemen, veroorzaakt door drank en drugs. ‘De mensen zwijgen en kijken de andere kant op. Dat sussen in de gezinnen, daar moeten we vanaf.’

Lees ook: Nieuwjaarsreceptie 2019 met deskundigen en pianomuziek (video)

https://twitter.com/jancarlobos/status/1113492333549490177