Extra dijkwachters gevraagd voor dijkpost Dunnink

Op een stormachtige vrijdag en zaterdag kreeg de vrijwillige dijkwacht praktijkonderwijs over de opbouw van dijken en de mogelijke schades. De trainingslocatie was de nieuw aangelegde dijk achter Zwolle bij Westenholte.

“Echt dijkwachtersweer” volgens Freddie Schutte, hij is als specialist watersysteembeheer verbonden aan het Waterschap Dents Overijsselse Delta. Het is de taak van dijkwachters om schades te herkennen en te rapporteren. Vandaar na de theorie-avonden een praktijkdag. Bij dreigend hoogwater kunnen ze ook opgeroepen worden voor 24-uurs dienst in ploegen. “Het is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend”.

De waterkeringen langs De Reest vanaf De Lankhorst, de Hoogeveense Vaart en het Meppelerdiep richting Zwartsluis worden in de gaten gehouden vanuit dijkpost Dunnink aan de Hamingerweg. Die wordt ingericht en gebruikt voor een oefening of praktijksituatie. Voor een optimale bezetting zijn daar 24 dijkwachters nodig. Naar verwachting is er op deze dijkpost de komende twee jaar plek voor ruim 10 nieuwe dijkwachters.

Uit Staphorst komen 22 dijkwachters, terwijl Rouveen 16 dijkwachters levert. Momenteel is niemand uit IJhorst en Punthorst aangesloten bij de organisatie. De dijk tussen Zwartsluis en Hasselt langs De Velde en Zwartewaterklooster wordt vanuit een dijkpost bij Hebo maritiem in Zwartsluis in de gaten gehouden, evenals het resterende stuk Meppelerdiep bij Zwartsluis. Dijkwachters kunnen ook op andere dijkvakken ingezet worden.

Dijkwachters moeten goed ter been zijn, en een stevige wandeling kunnen maken. Heen en terug over en langs de dijken en waterkeringen lopen en ondertussen goed kijken naar afwijkingen, water en zand. ze krijgen een vergoeding voor hun inzet. Per oefening een vast bedrag of bij daadwerkelijke inzet een uurtarief. Daarnaast worden de gereden autokilometers vergoed. Vrijwilligers kunnen zich melden bij het waterschap.

Lees ook: Dijkleger Waterschap Groot Salland op en bij nieuwe dijk bij Zwolle