Duiding verkiezingsuitslag door de vijf verkozen leiders

Foto: Harm Brand

Na de installatie van de nieuwe raad stond een terugblik op de verkiezingen en een duiding van de verkiezingsuitslag op de agenda. Na de eerste bijdrage klonk spontaan applaus. Dat is volgens het reglement van orde eigenlijk niet toegestaan. De burgemeester liet het voor deze keer toe. Hij had er op deze bijzondere avond alle begrip voor.

Lucas Mulder (SGP): “Op 8 februari presenteerden wij ons verkiezingsprogramma bij de familie Compagner. De heer Compagner is al 50 jaar lid van de SGP kiesvereniging. “Hij vertelde mij ook dat er binnen zijn familie ook wel mensen voorkwamen die bij het CDA aangesloten waren.

Er zijn 300 stemmen uitgebracht die geen zetel opgeleverd hebben, maar aandacht voor die groep is wel belangrijk. “De kern is, denk ik, de dialoog aangaan en ook conflicten oplossen”. Een ander item zou kunnen zijn (..) dat kiezers geen raadstukken willen lezen, want dat was een onderdeel van het programma (van DPS, red.).

Hij is blij met de verschuiving van de steun van het CDA naar de CU en SGP. “We zien een mooie meerderheid die de christelijke waarden beschermd (..) die opkomt voor de hele samenleving”. “Wij willen nu bouwen aan harmonie, verbinding en een sterk bestuur. Een goede samenwerking onderling als raad, college, ambtelijke organisatie en vooral met de samenleving”.

Alwin Mussche (CU): “21 maart, een datum die sommige mensen snel willen vergeten, anderen kijken er met genoegen op terug. De verkiezingen hebben in elk geval iets teweeggebracht”. Ook hij refereerde aan de 300 mensen die de komende 4 jaar niet zijn vertegenwoordigd (..). Als ChristenUnie hebben we er een zetel bijgekregen door 700 extra stemmen. Daarmee zijn de grootste twee partijen gelijkwaardig aan elkaar”.

Deze raadsperiode open en gezamenlijk met elkaar spreken. “Tegelijkertijd zien wij als partij ook waardering voor de boodschap waarmee wij de verkiezingen zijn ingegaan: Een partij van christenen die er wil zijn voor alle inwoners van onze gemeente, Staphorsters, Rouveners, IJhorsters, Punthorsters. Daar zit de prachtige boodschap van verbinding in, en dat is ook eigen aan onze gemeente”.

Het gaat om ‘ons waardevol Staphorst‘ zeiden we in de verkiezingen. Hij wees er op dat bijna 80 procent van de mensen gestemd heeft op de drie grootste partijen. Wanneer we bijvoorbeeld naar het stemlokaal in IJhorst kijken, dan zien we dat bijna 80 procent op juist niet op een van deze drie partijen heeft gestemd. Ook dat heeft iets te zeggen, en ook daar moeten we verbinding zoeken.

“In een raadsakkoord kunnen afspraken gemaakt worden om te zorgen voor een goede bestuursstijl en goede bestuursmentaliteit om te zorgen dat vooral de raad in haar kracht wordt gesteld. Politiek bedrijven daar waar het hoort, hier in deze raadszaal. Een laat een nieuw college vooral ook bepaalde keuzes aan de raad voorleggen, zodat de kaderstellende rol van de raad nog verder wordt versterkt. Daarnaast gaan we graag ook verder in gesprek met alle partijen in deze raad om de verbinding te zoeken met elkaar, maar vooral ook met de samenleving”.

Jacob Spiker (CDA) sprak over de aanloop ernaar toe, maar vooral op de dag zelf was het spannend. De vorige verkiezingen hadden we voor het eerst 4 zetels. Deze keer wel minder stemmen dan de vorige keer, maar opnieuw 4 zetels. Na zo’n spannende uitslagenavond was dat vooral een opluchting.

Het lijkt het erop dat een aantal van onze kiezers van vier jaar geleden, dit jaar naar een nieuwe partij zijn gegaan, Democratische Partij Staphorst. Dan lijkt het erop en dat de zetel van de Partij van de Arbeid naar de ChristenUnie is gegaan. Het is in elk geval een beloning voor de ChristenUnie dat ze de rust in de partij hebben teruggebracht, en dat in combinatie met een mooie lijst en een goede campagne.

Als de coalitie wordt voortgezet, dan vinden we wel dat we moeten werken aan een breed raadsprogramma waar ook de kleinere partijen in meegenomen worden. Maar er zijn ook andere varianten denkbaar dan de huidige coalitie. Om te kijken wat de beste optie is, hebben we zaterdag al geadviseerd aan de grootste partij om een informateur te benoemen, wat ons betreft met een achtergrond vanuit de ChristenUnie. Vanwege de verkiezingsuitslag. Lees meer…

Alfred Stegeman (GB) loofde eerst het complete verkiezingsteam voor de goede organisatie van de verkiezingen. Ondanks dat er bij enkele stembureaus tegen sluitingstijd lange rijen ontstonden, had iedereen zijn stem kunnen uitbrengen. Lovend was hij ook over de presentatie van de uitslagen: “Zeer duidelijk en goed te volgen”. Wel zou hij graag zien dat het grote verkiezingsdebat wat verder voor de verkiezingsdag wordt gehouden, zodat ook de schrijvende pers nog de mogelijkheid heeft om hier aandacht aan te besteden.

Ook hij feliciteerde de CU als grootste winnaar van deze verkiezingen. “Voor onszelf voelde deze uitslag ook als winnen. Na de verkiezingen van de vorige periode hadden we twee zetels. Maar helaas werd dat er al snel één. Ondanks dat er een nieuwe partij meedeed aan deze verkiezingen hebben we toch de tweede zetel weer terug kunnen pakken”.

Hij is tegen een coalitie van 14 (‘tel ze maar na’) en een oppositie van slechts 3 raadsleden. Dat is geen logische zaak. Daarom pleit hij voor een coalitie van twee partijen. “De strijd mag wat ons betreft losbarsten, wie dat dan mogen zijn”. Het voorstel van de CU om tot een raadsagenda te komen is iets om ‘zeer zeker’ over na te denken. Zie ook: ‘Waar staan wij voor

Liesbert Lubberink (PvdA): “Wij moeten ons als Partij van de Arbeid heel goed achter de oren krabben, we hebben het ergens toch wel laten liggen. Dat doet zeer en dat verdient reflectie. Maar we moeten door en met alles wat we in onze mars hebben zullen we vechten voor het terugverdienen van de tweede zetel: vrijheid, gelijkheid, solidariteit.

Een rol in de formatie ziet ze niet voor haar partij weggelegd, “‘maar we kijken wel kritisch mee; een waakhondfunctie. Helaas is het hondje wat kleiner geworden, maar kleine hondjes kunnen akelig fel zijn”.

Lees ook: