Veertien eden en drie beloften van nieuwe raadsleden

Onder het toeziend oog van vele verwanten en betrokken burgers legden  de 17 verkozen raadsleden de eed of belofte af. Daarvan 14 opnieuw en 3 voor het eerst.

De vernieuwde raadszaal was in gebruik, de geluids en video-installatie was nog niet operationeel. Burgemeester Segers had een microfoon en zender. Hij had een nieuw pak aan, de zakken vooraan waren echter nog dicht, zodat batterij en zender daar niet in konden.

Fotograaf Jaco Hoeve is door de gemeente ingehuurd om foto’s van deze installatie te maken,. Daardoor hoefden familie of bekenden dat niet zelf te doen. Tevens heeft hij nadien portretfoto’s gemaakt van de individuele raadsleden.

De burgemeester legde, ook met het oog op de kinderen op een speciaal bankje vooraan, de gang van zaken omstandig uit. Hij sprak over het belang van goede en eerlijke raadsleden, wethouders en burgemeesters. Ze worden ook gescreend.

De eigenlijke installatie ging in een vlot tempo. Alle 14 leden van de Christelijke partijen, SGP, CU en CDA kozen voor de eed: “Zo waarachtig helpe mij God Almachtig”. De drie leden van de seculiere partijen: “Dat verklaar en beloof ik”.

De ouders van Herman Slappendel (SGP) waren ook aanwezig vanuit Waddinxveen. Hijzelf woont sinds zijn huwelijk met de Rouveense Alie Bijker in de gemeente Staphorst. De burgemeester kent die contreien en haalde een werk van de Protestantse Combinatie Waddinxveen aan .

Na de installatie vroeg de burgemeester aandacht voor de relatief lage vergoeding voor raadsleden van omgerekend  4,91 per uur:  “Het lijkt liefdewerk, oud papier”. Raadsleden in Amsterdam zitten overigens op ruim 19 euro per uur.

Wethouder Bert Krale (CDA) is nu tevens raadslid. Volgens de Gemeentewet kan dat. Hij is evenals de wethouders Sytse de Jong (SGP) en Bart Jaspers Faijer (CU) ‘demissonair’. Deze situatie wordt opgeheven als er een nieuw college is.

Na de installatie duidden de vijf partijleiders de verkiezingsuitslag. Er komt in ieder geval een informateur. Tenslotte vormde zich een lange wachtrij om de nieuwe raadsleden geluk te wensen. In de hal werden hapjes en drankjes geserveerd.

Lees ook: