Onderscheiding voor vertrekkend raadslid Lubbert Talen

Foto: Gemeente Staphorst

In de raadsvergadering van 27 maart 2018 is Lubbert Talen (SGP) ter gelegenheid van zijn vertrek uit de raad benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester T.C. Segers reikte de bij de onderscheiding behorende versierselen aan hem uit.

Lubbert Talen (42) heeft zich niet beschikbaar gesteld voor de nieuwe raadsperiode. Hij heeft bij zijn afscheid vier termijnen volgemaakt. Op 14 maart 2002 werd hij geïnstalleerd als raadslid voor de SGP. Sinds 2014 is hij voorzitter van de vijfhoofdige fractie.

Lubbert Talen maakte deel uit van diverse overlegorganen, zoals het fractievoorzittersoverleg, het presidium, de rekeningcommissie, de afstemmingscommissie en de klankbordcommissie. Bij de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester in 2015 was hij voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Bij afwezigheid van de nestor heeft hij ook diverse keren het nestorschap van de raad op zich genomen.

Lees ook:

Dossier: Onderscheidingen