Samen de schouders onder aanpak van laaggeletterdheid

Foto: Gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst heeft op 21 februari 2018 een bondgenootschap gesloten met Bibliotheek Staphorst, Stichting Welzijn Staphorst, Deltion, Stichting Lezen & Schrijven om samen de schouders onder de aanpak van laaggeletterdheid te zetten.

Het convenant heet “Bondgenootschap voor een geletterd Staphorst”. Ook Stichting Vluchtelingenwerk, OBS de Berkenhorst en Humanitas gaan dit op korte termijn ondertekenen. Wethouder Krale heeft namens de gemeente Staphorst heeft de overeenkomst ondertekend.

Alle partijen verbinden zich aan de doelstelling ervoor te zorgen dat iedereen in Staphorst over voldoende lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden (basisvaardigheden) kan beschikken. Er worden cursussen en trainingen aangeboden en taalcoaches ingezet. Daarnaast willen de partijen zich inspannen om andere partijen, zoals onder andere werkgevers, te betrekken bij hun activiteiten.

De bondgenoten willen met elkaar meer bekendheid geven aan laaggeletterdheid (de basis voor het al of niet kunnen beschikken over basisvaardigheden). Doorgaans is het iets waar mensen liever niet over praten. Door er aandacht aan te besteden én te zorgen voor passende hulp, kan het taboe doorbroken worden.

Lees ook: