Zakje cocaïne voor burgemeester Segers van Staphorst

Foto: RTV Oost

Burgemeester Segers van Staphorst kreeg gisteravond een zakje cocaïne overhandigd van Niels Ubak van de Jongerenraad Staphorst. De raad maakt zich ernstig zorgen over het drugsgebruik in de gemeente Staphorst.

Uit een enquête onder 774 jongeren blijkt dat dertig personen regelmatig drugs gebruikten. Een zelfde aantal geeft aan dit af en toe te doen en zestig personen doen het zelden, maar ze doen het dus wel. Alarmerend vindt de jongerenraad. De actie met de cocaïne was van tevoren afgesproken met de burgemeester en de politie. De drugs worden vernietigd. De jongerenraad troffen de drugs naar eigen zeggen aan in de plaatselijke horeca.

De Jongerenraad vindt dat de gemeente zich meer moet focussen op het tegengaan van drugsgebruik. ‘Wij signaleren dat het gebruik van drugs onder jongeren steeds normaler wordt, een in onze ogen gevaarlijke trend. Ondertussen is er op het gebied van voorlichting en preventie weinig aandacht voor dit fenomeen. Door nu alvast in te spelen op deze trend kan het ontstaan van een nieuw probleem voorkomen worden. Uw inzet als gemeenteraad is daarbij onmisbaar.’ Lees hier de brief aan de gemeenteraad.

774 jongeren vulden de vragenlijst in. Tweederde valt in de leeftijdscategorie 15-25 jaar. Op de vraag of alcohol wordt genuttigd, geeft 62 procent aan dit wekelijks te doen, een kwart van de ondervraagden zegt af en toe te drinken en 13 procent doet dit zelden tot nooit. Vier procent geeft aan wekelijks drugs te gebruiken. Concreet zijn dit dertig personen die aangeven elke week drugs te gebruiken. Resultaten onderzoek drugsgebruik onder jongeren (7 van 9 pagina’s, met grafieken).

Nog eens dertig jongeren geven aan af en toe drugs te gebruiken en zestig personen zeggen zelden te gebruiken. ‘Let wel dat deze enquête een afspiegeling is van een klein deel van onze gemeente. We mogen ervan uitgaan dat meer mensen wekelijks drugs gebruiken’, schrijft de jongerenraad.

37 Procent van de ondervraagde jongeren maakt zich zorgen over het alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Staphorst, maar 48 procent vindt dit geen probleem. Uit de resultaten blijkt dat een grote meerderheid van de jongeren wekelijks alcohol drinkt. Ze maken zich daar nauwelijks zorgen over. Volgens de jongerenraad komt dit doordat veel mensen alcoholgebruik als ‘normaal gedrag’ beschouwen.

De gemeente Staphorst heeft sinds juli vorig jaar een jongerenraad, bestaande uit elf leden. De raad houdt zich bezig met jeugdzaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenteraad en college. De jongerenraad krijgt 1000 euro subsidie per jaar.

De leden van de jongerenraad zijn: Klaas-Jan Boessenkool (voorzitter), Anne-Marie Vos, Dané Kisteman, Jesper Kisteman, Mascha Konterman, Carolien de Jong, Herman Bijker, Herbert Kisteman en Niels Ubak.

Lees ook: